کاربرد if و in case و in case of در زبان انگلیسی

در گرامر زبان انگلیسی بسیار مهم است که “if” و “in case” را با هم اشتباه نگیرید. شما می توانید آنها را در جملات مشابه استفاده نمایید، با اینکه معانی متفاوتی دارند. در این مقاله می خواهیم به بررسی کاربرد if و in case و in case of در زبان انگلیسی بپردازیم.

تفاوت بین if و in case

به مثال های زیر توجه کنید:

I will take a coat if it rains.

I will take a coat in case it rains.

اگر باران بیاید کتم را برمیدارم.

کتم را برمیدارم مبادا (برای اطمینان) باران بیاید.

در بررسی کاربرد if و in case در مثال بالا از “if” برای ارائه یک وضعیت شرطی استفاده شده است(عمل وابسته به باران است)، در حالیکه “in case” یک پیش بینی است برای پیشامدی که ممکن است در آینده رخ دهد( آماده شدن برای باران). به عبارت بهتر در مثال اول من وقتی کتم را خواهم برداشت که باران بیاید یعنی اگر باران نیاید من کتم را برنخواهم داشت. در مثال دوم چه باران بیاید چه نیاید من کتم را خواهم برداشت.

گرامر if و in case و in case of در زبان انگلیسی:

1- if:

“if” یک شرط، یک عمل یا رویداد را نشان می دهد که وابسته به اتفاق دیگری است. عمل انجام نخواهد شد مگر اینکه شرط if اتفاق بیفتد.

I will go to the play if I have some spare time.

She will receive a reward if she passes her exam.

اگر وقت خالی داشته باشم به دیدن بازی خواهم رفت.

اگر در امتحان قبول شود جایزه خواهد گرفت.

2- in case:

in case” به عنوان احتیاط به کار می رود. بنابراین عمل یا رویداد بر اساس یک احتمال کامل می شود. “in case ” در جمله نقش قید را ایفا می کند.

گرامر in case بصورت زیر می باشد:

In case + فعل+ فاعل

در ادامه دو جمله با in case بعنوان مثال آورده شده است. به آنها توجه نمایید:

I have bought extra porridge in case we need more.

He was expecting a delivery so he stayed at home in case it arrived.

فرنی اضافه خریدم مبادا (برای اطمینان) بیشتر نیاز داشته باشی.

او منتظر بسته ش بود، بنابراین در خانه ماند که مبادا (برای اطمینان) بسته ش برسد.

گرامر in case و in case of

3- in case of:

in case of” بیشتر نقش preposition را در جمله دارد و به معنی “در صورت وقوع چیزی” می باشد.

گرامر in case of بصورت زیر می باشد:

In case of + اسم

In case of emergency please call me.

در مواقع اورژانسی با من تماس بگیر.

به مثال های زیر برای استفاده از “if” و “in case” توجه نمایید:

هر دو “if” و “in case” می‌توانند به تکمیل اقدامات در زمان‌های مختلف اشاره کنند. با این تفاوت که اقدامات “in case” از قبل انجام می‌شوند، در حالی که اقدامات “if” فقط در یک شرط اتفاق می‌افتند.

به مثال های زیر توجه نمایید:

Call me if you need any help.

Call me in case you need any help.

اگر نیاز به کمک داشتی تماس بگیر.

تماس بگیر مبادا (برای اطمینان) به کمک نیاز داشته باشی.(چنانچه به کمک نیاز داشتی تماس بگیر)

جمله اول به شما می گوید فقط زمانی که نیاز به کمک دارید تماس بگیرید، جمله دوم به شما می گوید قبل از نیاز به کمک تماس بگیرید (و در این مورد ممکن است بررسی کنید که آیا به کمک نیاز دارید یا خیر)

We’ll proofread the report if there are mistakes.

We’ll proofread the report in case there are mistakes.

اگر اشکالی وجود داشته باشد خبر را تصحیح خواهیم کرد.

خبر را تصحیح خواهیم کرد مبادا (برای اطمینان) اشکالی وجود داشته باشد.

جمله «if» به ما می گوید که هیچ تصحیحی انجام نمی شود مگر اینکه ابتدا اشکالی پیدا شود. در صورتی که در جمله دوم با “in case” می گوید که به هر حال برای یافتن اشتباهات تصحیح انجام می شود.

گاهی اوقات این تفاوت می تواند ظریف باشد، مانند زمانی که یک احتیاط از قبل وجود داشته باشد، اما تنها در صورت بروز یک وضعیت مرتبط خواهد بود.

She can give you advice if you need help.

She can give you advice in case you need help.

اگر به کمک نیاز داشته باشی او می تواند به شما مشورت دهد.

او می تواند به شما مشورت دهد مبادا (برای اطمینان) به کمک نیاز داشته باشی.

جمله اول نشان می دهد در صورت نیاز به شما مشورت می دهد در صورتیکه در جمله دوم تأکید می کند که او برای احتیاط آماده است تا به شما مشورت دهد. این دو جمله بسیار شبیه به هم هستند، اما از نظر گرامری معانی مختلفی دارند.

 

با مثال های زیر تمرین کنید:

Choose “if” or “in case” to complete the following sentences:

 1. It looks like it won’t rain, but I have an umbrella _____ it does.
 2. It’s okay, we can get the bus ______ we miss the train.
 3. We’re running late – let’s get a taxi ______ we miss the train.
 4. He didn’t want to come to the pub ______ his mother phones.
 5. I’ve given them directions ______ they can’t find the party.
 6. You can change the colour ______ you don’t like how it looks.
 7. It’s best to insure your car ______ you have an accident.
 8. You must report to the police ______ you have an accident.
 9. She knocked on the door loudly ______ they couldn’t hear her.
 10. I will give extra homework ______ you ask me for it.
 11. I will give the class extra homework ______ I am not here next week.

Exercise Answers

 1. It looks like it won’t rain, but I have an umbrella in case it does.
 2. It’s okay, we can get the bus if we miss the train.
 3. We’re running late – let’s get a taxi in case we miss the train.
 4. He didn’t want to come to the pub in case his mother phones.
 5. I’ve given them directions in case they can’t find the party.
 6. You can change the colour if you don’t like how it looks.
 7. It’s best to insure your car in case you have an accident.
 8. You must report to the police if you have an accident.
 9. She knocked on the door loudly in case they couldn’t hear her.
 10. I will give extra homework if you ask me for it.
 11. I will give the class extra homework in case I am not here next week.

شما می توانید در کنار دوره های مکالمه زبان انگلیسی در موسسه زبان ایران اروپا، از کلاس های جانبی رایگان با اساتید خبره جهت تقویت مکالمه و گرامر و سایر مهارتهای خود استفاده نمایید. برای شرکت در این دوره ها می توانید با مشاوران ما در موسسه ایران اروپا تماس بگیرید.

ضرورت آموزش گرامر در یادگیری زبان انگلیسی

تسلط بر گرامر، پایه و اساس یادگیری مهارت های زبان انگلیسی می باشد. بر همین اساس آموزش گرامر از ضروریات آموزش زبان می باشد. در این مقاله می خواهیم وضعیت گرامر در یادگیری زبان، ویژگی های یادگیری زبان انگلیسی، مبانی نظری رویکرد تدریس ارتباطی و تأثیر واقعی نادیده گرفتن آموزش دستور زبان در ضرورت آموزش گرامر، را بررسی کنیم.

ضرورت آموزش گرامر جنبه مهمی از زبان است که در آن نظرات و دیدگاه های زبان آموزان و معلمان نیز متفاوت است. در حالی که برخی گرامر را دوست دارند، برخی دیگر از آن متنفرند و تصور می کنند که فراگیری گرامر از خسته کننده ترین بخش های یادگیری یک زبان جدید می باشد. نظر زبان آموزان هر چه که باشد، نمی توانند از یادگیری گرامر فرار کنند. زیرا در هر جمله ای که می خوانند یا می نویسند، صحبت می کنند یا می شنوند گرامر بخش مهمی از آن می باشد. در یادگیری زبان جدید میزان نیاز به یادگیری گرامر به میزان یادگیری قوانین یک بازی جهت برنده شدن مهم می باشد.

آموزش گرامر زبان انگلیسی

ضرورت آموزش گرامر:

در ادامه به برخی از ضروریات آموزش گرامر زبان انگلیسی می پردازیم، با ما همراه باشید.

1- وضعیت آموزش گرامر زبان انگلیسی:

گرامر به عنوان مجموعه ای از قوانین برای انتخاب کلمات و کنار هم قرار دادن آنها برای معنی دار شدن جمله، نقش بسزایی در آموزش زبان دارد. بدون دستور زبان، زبانی وجود ندارد. همچنین صحبت کردن به زبان انگلیسی برای دانش آموزان بدون یادگیری گرامر انگلیسی دشوار است. بنابراین برای معلمانی که زبان انگلیسی تدریس میکنند، آموزش گرامر امری بسیار ضروری می باشد.

2- ضرورت آموزش دستور زبان انگلیسی از نظر نظریه زبان شناسی:

در نظریه های زبانشناسی اصول و روش های تدریس از هم جدا ناپذیرند. اصول نظری مختلف زیر، ضرورت آموزش گرامر را در یادگیری زبان انگلیسی نشان می دهند.

 • نیاز به مولفه ها و ویژگی های اساسی زبان:

طبق نظریه زبان شناسان، دستور زبان مهمترین بخش در سیستم آموزش زبان می باشد. یک سیستم زبان بدون گرامر نمی تواند تشکیل شود. بنابراین، ما می توانیم تصور کنیم که دستور زبان درست همانند چارچوب یک خانه است. بسیاری از زبان شناسان نیز توضیح دقیقی در مورد اهمیت دستور زبان دارند. بعنوان مثال باستون ادعا می کند که زبان بدون دستور زبان آشفته خواهد بود. برای معلمان زبان خارجی، گرامر یک بخش ضروری در آموزش زبان می باشد و بدون گرامر خواندن متون و درک آن ها آسان نمی باشد.

 • ضرورت تسلط بر زبان

استاندارد تسلط بر زبان، ضرورت آموزش گرامر را نشان می دهد. اغلب گفته می شود که تسلط بر زبان انگلیسی نیاز رشد اجتماعی است. بنابراین برای تسلط بر زبان انگلیسی چه چیزی را باید یاد بگیریم؟ به نظرتان چه عاملی مانع فهم کامل ما می شود؟ جواب سوال بسیار ساده است زیرا تمام مطالبی که توسط انگلیسی زبانان بیان می شوند در زبان مادری ما یعنی فارسی وجود ندارد پس برای تسلط کافی به یک زبان خارجی از جمله زبان انگلیسی باید تسلط کافی به همه ی مهارت های آن از از جمله speaking, listening, reading, writing و همچنین مولفه های آن از جمله grammar, pronounciation, vocabulary داشته باشیم .

3- ضرورت آموزش گرامر از نظر تأثیر عملی آن در آموزش زبان انگلیسی:

در گذشته تأثیرات عملی در آموزش زبان انگلیسی، بیشتر به تدریس دستور زبان نیاز داشته است.

در یادگیری گرامر تمرین تنها معیار برای یادگیری است. نادیده گرفتن و غفلت از آموزش گرامر زبان انگلیسی برای ارتقاء آموزش زبان راه حل درستی نیست. به دلیل نبود دستور زبان صحیح، بسیاری از دانش آموزان داخل و خارج کلاس نمی توانند جمله بندی های درستی داشته باشند. در مرحله پایه ای انگلیسی، ضعف در گرامر به طور مستقیم بر نمرات دانش آموزان و تحصیلات عالی بیشتر تأثیر می گذارد. در بحث گرامر ممکن است با موضوعات گیج و خسته کننده زیادی مواجه شویم.

بعد از ورود به دبیرستان و دانشگاه، از آنجایی که  بسیاری از دانشجویان نتوانسته اند ساختار جمله را به درستی درک کنند و در خواندن و درک جملات طولانی دچار ضعف هستند برخی از اشتباهات آنها باعث حیرت معلمان می شود. باید به این نکته توجه نمایید که هر زمان که گرامری را مطالعه کردید و آن را فرا گرفتید لازم است آن را به کار ببندید.( مقاله: چگونه راحت و روان انگلیسی صحبت کنیم) بر اساس آخرین آمار پنگ (2007) حدود 80 درصد دانشجویان کالج می گویند که دلیل آنها برای عملکرد نامطلوب در زبان انگلیسی این است که ابهام در ساختار نحوی باعث مشکلات خواندن، دستور زبان، ترجمه و نوشتن می شود.

نتیجه گیری

امروزه زبان انگلیسی یک زبان جهانی می باشد. در هر زمان، در هر مرحله و در هر شرایطی، آموزش دستور زبان را نمی توان نادیده گرفت چرا که لازمه یادگیری زبان انگلیسی می باشد. علاوه بر این، دستور زبان یک روش موثر برای افزایش مهارت های ارتباطی زبان آموزان در آموزش زبان انگلیسی می باشد. بنابراین با تقویت گرامر، زبان آموزان می توانند به طور کامل و یکپارچه مهارت زبان انگلیسی خود را بهبود بخشند و سطح کلی زبان انگلیسی خود را ارتقا دهند.

 

 

 

نگارنده: مینو پژمان

10 نکته ساده جهت تقویت مهارت گرامر زبان انگلیسی

وقتی در حال یادگیری زبان انگلیسی هستیم، در بحث گرامر ممکن است با موضوعات گیج و خسته کننده زیادی مواجه شویم. شاید برایتان پیش آمده باشد که در فهم برخی از چیزهایی که انگلیسی زبانان بومی می گویند با مشکل مواجه شوید. به نظرتان چه عاملی مانع فهم کامل ما می شود؟ جواب سوال بسیار ساده است زیرا تمام مطالبی که توسط انگلیسی زبانان بیان می شوند در زبان مادری ما یعنی فارسی وجود ندارد. به هر حال این بدان معنا نیست که ما ناامید شویم و دست از تلاش برداریم. ما برای تقویت مهارت گرامر زبان انگلیسی برای شما راهکاریهایی ارایه می دهیم.

نحوه تقویت مهارت گرامر زبان انگلیسی:

در این مقاله که به همت تیم آموزشی مجرب موسسه ایران اروپا نگاشته شده است، ده نکته به شما عزیزان گفته خواهد شد که می‌تواند نقش بسزایی در تقویت دانش قواعد دستور زبان انگلیسی داشته باشد.

 

نحوه بهبود گرامر زبان انگلیسی

 1. هنگام صحبت کردن و یا خواندن مطالب انگلیسی حتما به آپاستروف S توجه کنید.

به مثال های زیر توجه نمایید:

John’s son                                به معنی پسر جان

sister’s book                            کتاب خواهر

اگر به اشتباه آپستروف را حذف کنید، به راحتی در تغییر معنی کلمات دست برده اید.

its – it’s                                  به معنی مال آن، آن هست

their –they’re                          به معنی مال آن ها، آنها

بنابراین حتما به این نکته ساده توجه کنید.

2. همیشه بعد از introductory phrases یا prepositional phrases از کاما استفاده کنید.

شاید فکر کنید چنین عباراتی بی معنی باشد، اما در واقع، علاوه بر سادگی اینچنین نیست. عبارت اضافه (prepositional phrases) ترکیبی از کلمات است که عنصر اصلی آن را حرف اضافه تشکیل می دهد. معمولاً عبارت اضافه با حرف اضافه شروع می شود و با اسم یا ضمیر به پایان می رسند.

به عنوان مثال :

Under the pile of clothes, we found his wallet.

زیر این همه لباس، کیف پولش را پیدا کردیم.

After a hard day at work, Jean loves to relax in the backyard.

پس از یک روز سخت در محل کار، ژان دوست دارد در حیاط خلوت استراحت کند.

3. تا جایی که امکان دارد نام های غیرهمسان (homophones) و پسوندها را به خاطر بسپارید.

کلماتی مانند “too ، two” و “your ،you’re” و “accept ،except” جز همفون ها  هستند، کلماتی که یکسان تلفظ می شوند اما املای متفاوتی دارند. بسیار مهم است که بدانید چگونه کلمات جدید را در انگلیسی تشکیل دهید و از کدام پسوندها استفاده کنید. به عنوان مثال، پسوند able- را می توان به ریشه کلمه fashion اضافه کرد. پسوند ible- زمانی استفاده می شود که یک کلمه خاص بدون آن معنی نداشته باشد مانند divisible.

4. حروف تعریف را آموخته و ماهیت کاربردی شان را درک کنید.

در زبان انگلیسی دو نوع حرف تعریف معین the و نامعین (a/an) وجود دارد. به یاد داشته باشید که a/an برای اشاره به چیزی به طور کلی مورد استفاده قرار می گیرد اما زمانی که قصد داشته باشیم به چیزی مشخص اشاره کنیم باید از the استفاده کرد. به مثال های زیر دقت کنید:

Someone called a doctor.

یکی به دکتر زنگ زد.

Someone called the doctor living the next door.

شخصی به دکتری که در واحد بغلی زندگی می کند زنگ زد.

در مثال اول ما نمی دانیم با کدام دکتر تماس گرفته شده زیرا برایمان اهمیت ندارد و تنها موضوع مهم زنگ زدن به دکتر است. بر خلاف مثال اول، در مثال دوم عنوان شده که با کدام دکتر تماس گرفته شده است.

5. درک “عبارت وصفی” یا همان Appositive فرایند پردازش معنی را در ذهنمان آسان می کند. اما منظور از عبارت وصفی چیست؟

در اصل، عبارت وصفی یک اسم یا ضمیری است که در کنار اسم یا ضمیر دیگری برای توضیح بیشتر آن قرار می گیرد. این یک راه راحت برای افزودن جزئیات به یک جمله است. اصطلاح Appositive از یک کلمه لاتین مشتق شده و به معنای “نزدیک قرار دادن ” است و یک اپوزیتیو معمولاً بلافاصله بعد از کلمه یا عبارتی که وصف می کند ظاهر می شود.

He was a Hindu, a puny wisp of a man, with a shaven head and vague liquid eyes.

مثال: او یک هندو بود، مردی ضعیف، با سر تراشیده و چشمان نچندان درخشان.

همانطور که مشاهده کردید عبارت بعد از جمله “او یک هندو بود” عبارت وصفی مان است و در واقع اطلاعات بیشتری را به ما می دهد.

6. برای جدا کردن ضمایر that، who و which از کاما استفاده کنید

این نکته برای زبان آموزان سطوح متوسط به بالا بسیار آشناست. در واقع زمانی که از عبارت موصولی یا همان non-defining relative clause استفاده می کنیم می توانیم ضمایر فوق را حذف کنیم. زیرا مقصود از کاربرد این گونه عبارات موصولی دادن، اطلاعات بیشتر درباره یک اسم است و حتما به این نکته توجه کنید که فقط در این حالت اجازه حذف ضمایر who و which را داریم.

به مثال زیر توجه کنید:

No one trusts politicians who lie.

هیچ کس به سیاستمدارانی که دروغ می گویند اعتماد نمی کند.

عبارت موصولی ما who lie است. بیایید این عبارت را حذف کنیم. در نتیجه خواهیم داشت. “No one trusts politicians”

به معنی “هیچ کس به سیاستمداران اعتماد ندارد”. با حذف عبارت مذکور اختلالی در معنی و فهم جمله پیش نیامده و از لحاظ ساختاری کماکان صحیح است. حالا شما تغییرات گفته شده را روی مثال بعدی اعمال کنید.

Mr. Trout, who is wearing a red shirt, announced his mayoral candidacy this week.

آقای تروت “که پیراهن قرمز بر تن دارد”، این هفته نامزدی خود را برای شهرداری اعلام کرد.

7. در بسیاری از مواقع نقطه ویرگول جایگزین نقطه می شود و می تواند دو عبارت مستقل را از هم جدا کند.

نقطه ویرگول می تواند دو جمله یا عبارت مستقل را در یک جمله پیچیده جدا کند. نقطه ویرگول اغلب در داستان نویسی به زبان انگلیسی یافت می شود.

The family had never seen Mrs. Baker so mad; everyone thought the maid was going to have a heart attack.

خانواده هرگز خانم بیکر را تا این حد دیوانه ندیده بودند. همه فکر می‌کردند که خدمتکار از شدت ترس دچار حمله قلبی می‌شود.

8. تفاوت بین اسم های قابل شمارش و غیرقابل شمارش را بیاموزید.

کلمه انگلیسی many با اسم های قابل شمارش مثلا لباس، خانه، ماشین و غیره و کلمه much با اسم های غیر قابل شمارش مثلا پول، برف، زمان و غیره استفاده می شود. عبارت lot of را می توان با اسامی قابل شمارش و غیرقابل شمارش استفاده کرد.

برای مثال:

There are many people in the bank.

There is only one person in the bank.

There are a lot of people in the bank

9. اگر می خواهید هنگام صحبت کردن و یا فیلم دیدن بیشتر متوجه شوید بر افزایش دایره لغات خود کار کنید.

برای اینکه دایره لغات انگلیسی خود را افزایش دهید، کتاب ها، مجلات و روزنامه های بیشتری بخوانید. همچنین بهتر است در یکی از دوره های آموزشی آنلاین انگلیسی برای تقویت طیف گسترده ای از مهارت ها شرکت کنید. موسسه زبان ایران اروپا تنها مرکز تخصصی زبان انگلیسی است که در طول ترم بیشترین تعداد کلاس های جانبی رایگان را به زبان آموزان خود ارائه داده و شما عزیزان می توانید با توجه به علاقه تان در این کلاس های متنوع و بسیار مفید شرکت کنید.

10. املای کلمات را بررسی کنید و آنچه را که به زبان انگلیسی می نویسید بخوانید.

بسیاری از اساتید هنگام دریافت تکالیف زبان آموزان به صورت آنلاین دچار سردرگمی می شوند. چرا باید در تکلیف بچه ها اینقدر اشتباه املایی وجود داشته باشد. با این حال نگران نباشید زیرا برای بررسی املای خود می توانید از یک برنامه غلط گیر املای آنلاین استفاده کنید. توصیه ایران اروپا به شما برنامه غلطگیر آنلاین گوگل است.

یکی از مشکلات بسیاری از زبان آموزان ما هنگام یادگیری زبان انگلیسی این است که نمی دانند چه موقعی از چه زمانی استفاده کنند. حتی اگر قوانین تشکیل جملات را برای توصیف گذشته، حال و آینده آموخته باشند، به راحتی امکان دارد در استفاده از آنها دچار گیجی و سردرگمی شوند.

عده ای از مدرسین روش های جالبی را توصیه می کننید به عنوان مثال شما می توانید جملاتی را تمرین کنید که با «دیروز» یا «هفته گذشته» یا «سال گذشته» شروع می‌شوند. این به شما کمک می کند به یاد داشته باشید که هر زمان که می گویید “دیروز” باید به زمان گذشته صحبت کنید.

اگر فهرستی از این کلمات محرک تهیه کنید و سپس واقعاً استفاده از آنها را تمرین کنید، در نهایت ذهن شما زمان‌ها را به خاطر می‌سپارد. این کار را با کلماتی مانند “امروز” برای زمان حال، و کلماتی مانند “فردا”، “هفته آینده”، “سال آینده” برای زمان آینده انجام دهید.

اگر محرک های کوچک را به همین روال زیاد تمرین کنید، پس از مدتی آنها در ضمیر ناخودآگاه ذهنتان نقش می بندند. وقتی افعال را در زمان‌های مختلف یاد می‌گیرید، مطمئن شوید که به این موضوع فکر می‌کنید که “چگونه با استفاده از این کلمه جمله بسازم؟” یک کلمه محرک چه خواهد بود؟

 

 

نگارنده: مهدی بختیاری

آموزش گرامر زمان گذشته در زبان انگلیسی – Past Tenses

با توجه به اهمیت بالای یادگیری زمان‌ها در آموزش زبان انگلیسی، قصد داریم در این مقاله گرامر زمان گذشته یعنی زمان گذشته ساده(Simple Past)، گذشته استمراری(Past Continuous) و گذشته کامل(past perfect) را از صفر تا صد به شما عزیزان آموزش دهیم.

اما قبل از وارد شدن به مبحث آموزش انواع زمان‌های گذشته در زبان انگلیسی، لازم است با مفهوم افعال با قاعده و بی‌قاعده آشنا شوید.

معرفی افعال با قاعده و بی‌قاعده:

افعال انگلیسی براساس نحوه‌ی صرف، به دو دسته افعال با قاعده و بی‌قاعده تقسیم می‌شوند.

در افعال با قاعده، برای تبدیل مصدر فعل به زمان گذشته (حالت دوم فعل) یا اسم مفعول (قسمت سوم فعل) تنها کافیست که پسوند “d” یا “ed” را به انتهای آن‌ها اضافه کنیم.

اما صرف افعال بی‌قاعده در زمان گذشته (حالت دوم فعل) و اسم مفعول (قسمت سوم فعل)، هیچ نوع قانون و الگوی مشخصی ندارد و باید هر سه حالت این افعال را حفظ کنید.

جدول زیر به خوبی نشان‌دهنده تفاوت افعال با قاعده و بی‌قاعده است:

حال ساده گذشته ساده حالت سوم فعل
نمونه افعال با قاعده arrive arrived arrived
نمونه افعال بی‌قاعده grow grew grown

بنابراین بهتر است لیست کامل افعال بی‌قاعده را یافته و آن‌ها را به خاطر بسپارید تا در صرف زمان‌ها، دچار مشکل نشوید.

زمان گذشته ساده (Simple Past)

یکی از انواع  گرامر زمان گذشته، زمان گذشته ساده می باشد. ساختار زمان گذشته ساده، هنگامی استفاده می‌شود که می‌خواهیم به وقوع عملی در زمان گذشته اشاره کنیم.

گرامر زمان گذشته ساده

 • ساختار زمان گذشته ساده

براساس نوع فعل، فرمول‌های زیر برای گذشته ساده استفاده می‌شود:

افعال با قاعده فعل به حالت گذشته ساده + فاعل
افعال بی‌قاعده حالت دوم فعل + فاعل

مثال:

My father arrived home at 6 pm.

پدرم ساعت ۶ بعد از ظهر به خانه رسید. (فعل با قاعده)

We ate pizza last night.

ما دیشب شام پیتزا خوردیم. (فعل بی‌قاعده)

 • منفی کردن زمان گذشته ساده

فاعل + did + not + شکل اصلی فعل

مثال:

I did not walk.

من راه نرفتم.

نکته: زمانی که در زمان گذشته ساده، فعل “be” همان فعل اصلی باشد، دیگر از “did” استفاده نمی‌کنیم و ساختار منفی جمله به شکل زیر است:

فاعل + was / were + not

مثال:

I was not at home.

من خانه نبودم.

They were not tired.

آن‌ها خسته نبودند.

 • سوالی کردن زمان گذشته ساده

حالت اول:

Did + شکل اصلی فعل + فاعل

مثال:

Did you play?

آیا بازی کردی؟

حالت دوم: زمانی که “be”، فعل اصلی باشد.

Were / Was + قید یا صفت + فاعل

مثال:

Was he at the cinema?

آیا او در سینما بود؟

 • مفاهیم و کاربرد زمان گذشته ساده

۱. برای اقدامات و حالاتی که در گذشته به پایان رسیده است از ساختار زمان گذشته ساده استفاده می‌کنیم.

در این زمان، استفاده از کلماتی چون (yesterday, last week, in 2003) کاربرد دارند.

I went to the cinema yesterday.

دیروز به سینما رفتم.

۲. از زمان گذشته ساده، برای بیان حالات و عادات شخصی در گذشته استفاده می‌شود.

Leonardo painted the Mona Lisa.

لئوناردو مونالیزا را نقاشی کرد.

۳. این ساختار هم‌زمان با زمان حال کامل، برای خبر دادن از اتفاقی در گذشته به کار می‌رود.

I went to Spain and Portugal.

من به اسپانیا و پرتغال رفتم.

۴.بیان داستان‌ها یا لیست رویدادهایی که پشت هم رخ داده‌اند.

I got up, took a shower and drank a cup of coffee.

من بیدار شدم، دوش گرفتم و یک فنجان قهوه نوشیدم.

 

زمان گذشته استمراری (Past Continuous)

یکی دیگر از انواع  گرامر زمان گذشته، زمان گذشته استمراری می باشد. زمان گذشته استمراری، به عملی اشاره دارد که در گذشته به مدت زمان مشخصی در حال انجام بوده است.

گرامر زمان گذشته استمراری

 • ساختار گذشته استمراری

برای استفاده از این ساختار زمانی، از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

فاعل + was / were + to مصدر بدون + … ing + قید زمان

مثال:

I was watching TV yesterday for 2 hours.

من دیروز به مدت ۲ ساعت در حال تماشای تلویزیون بودم.

 • منفی کردن گذشته استمراری

فاعل + was / were + not + verb (ing)

مثال:

I was not (wasn’t) sleeping

من خواب نبودم.

 • سوالی کردن گذشته استمراری

Was / Were + فاعل + to مصدر بدون + … ing

مثال:

Was he living in Paris at the time?

آیا او آن زمان در پاریس زندگی می‌کرد؟

 • مفاهیم و کاربرد گذشته استمراری

۱. بیان عملی که با عمل دیگر هم‌پوشانی دارد. یعنی عملی که از قبل شروع شده و پس از عمل دوم ممکن است زمان کوتاهی ادامه داشته باشد.

I was walking to the station when I met John.

داشتم به ایستگاه می‌رفتم که جان را دیدم (قبل از ملاقات با جان، راه رفتن را شروع کردم و شاید بعد از آن نیز ادامه دادر باشد).

۲. برای توصیف اتفاقات در پس‌زمینه یک داستان (نکته: در داستان‌ها از گذشته ساده برای توصیف فعالیت‌ها استفاده می‌شود).

The birds were singing, the sun was shining and in the cafés people were laughing and chatting. Amy sat down and took out her phone.

پرندگان آواز می‌خواندند، خورشید می‌درخشید و در کافه‌ها مردم می‌خندیدند و گپ می‌زدند. امی نشست و تلفنش را بیرون آورد.

3. زمان گذشته استمراری، برای بیان کاری موقتی که یک مدت در گذشته طول کشیده، به کار می‌رود. در این ساختار، عباراتی چون “all day” ،”all evening” و “for hours”، ممکن است استفاده شوند.

I was working in the garden all day.

تمام روز در باغ کار می‌کردم.

زمان گذشته کامل (past perfect)

یکی دیگر از انواع  گرامر زمان گذشته، زمان گذشته کامل می باشد. گذشته کامل «معادل ماضی بعید در فارسی» برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته قبل از عمل دیگری آغاز شده و پایان یافته است. این زمان معمولا همراه با زمان گذشته ساده به کار می‌رود.

گرامر زمان گذشته کامل

 • ساختار گذشته کامل

در این زمان، از سومین حالت فعل به شکل زیر استفاده می‌کنیم:

فاعل + had + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

He had played.

او بازی کرده بود.

 • منفی کردن گذشته کامل

فاعل + had + not + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

You had not gone.

تو نرفته بودی.

 • سوالی کردن گذشته کامل

Had + فاعل + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

Had she gone?

آیا او رفته بود؟

 • مفاهیم و کاربرد گذشته کامل

۱. بیان کاری که قبل از کاری دیگر در گذشته، تمام شده است.

When we arrived, the film had started.

وقتی رسیدیم، فیلم شروع شده بود (ابتدا فیلم شروع شد، سپس رسیدیم).

۲. برای بیان کاری که در گذشته قبل از کار دیگر اتفاق افتاده است، ولی دارای فاصله زمانی هستند (اگر ترتیب اتفاقات به صورت پیوسته باشد، از گذشته ساده استفاده می‌کنیم).

It had snowed in the night, so the bus didn’t arrive.

شب برف باریده بود، بنابراین اتوبوس به آن‌جا نرسید.

۳. برای بیان تقدم و تاخر رخداد دو عمل در گذشته، که از ساختار گذشته کامل برای بیان عملی که زودتر اتفاق افتاده، استفاده می‌کنیم.

در این حالت از کلمه‌های ‘before’ و ‘after برای نشان دادن تقدم و تاخر استفاده می‌کنیم.

My son had slept before I arrived home.

قبل از اینکه به خانه برسم، پسرم خوابیده بود.

تفاوت و مقایسه زمان گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل:

 

گذشته ساده گذشته استمراری گذشته کامل
از نظر ساختاری استفاده از حالت دوم فعل استفاده از فعل ساده با ing استفاده از حالت سوم فعل
کلمات رایج در ساختار first
then
for … hours

… yesterday for … to

already
up to then
before that day
after
از نظر زمان رخداد بیان کار تمام شده در گذشته بیان عملی در یک بازه ی زمانی در گذشته بیان انجام کاری قبل از کار دیگر (هر دو در گذشته)

مقایسه زمان گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل

 • مثالی از تفاوت گذشته ساده با گذشته استمراری:

When the guests arrived, Jane was cooking dinner.

وقتی مهمانان رسیدند، جین مشغول پختن شام بود.

When the guests arrived, Jane cooked dinner.

وقتی مهمانان رسیدند، جین شام را پخت.

در مورد اول، جین شروع به پختن شام، قبل از ورود مهمانان کرده بوده و این عمل همچنان با ورود مهمان‌ها، ادامه داشته است. بنابراین از گذشته استمراری استفاده شده است.

در جمله دوم، می‌گوید که وقتی مهمان‌ها رسیدند، پختن شام تمام شده بود.

 • مثالی از تفاوت گذشته ساده با گذشته کامل:

The music started when the curtains opened.

موسیقی با باز شدن پرده‌ها شروع شد.

The music had (already) started when the curtains opened.

وقتی پرده‌ها باز شدند، موسیقی (از قبل) شروع شده بود.

در جمله اول، می‌گوید که بعد از کنار رفتن پرده‌ها (این عمل انجام شد)، موزیک پخش شد.

اما در جمله دوم، نواختن موزیک قبل از کنار رفتن پرده‌ها شروع شده بود.

گرامر زمان گذشته در زبان انگلیسی

نتیجه‌گیری

در این مقاله، تلاش کردیم تا به ساده‌ترین شیوه گرامر زمان گذشته یعنی زمان گذشته ساده، گذشته استمراری و گذشته کامل را همراه با مثال، به شما عزیزان آموزش دهیم تا به خوبی با این زمان‌ها و کاربردشان آشنا شوید.

اگر سوالی داشتید آن را در کامنت‌ها مطرح کنید، کارشناسان ما در آموزشگاه زبان ایران و اروپا پاسخ‌گوی سوالات شما هستند.

زمان آینده کامل در زبان انگلیسی – Future Perfect Tense

در زبان انگلیسی ۱۲ نوع زمان مختلف، مانند زمان آینده وجود دارد. بنابراین یادگیری گرامر زمان آینده کامل برای زبان‌آموزان ضروری بوده تا بتوانند در جایگاه درست از این ساختار زمانی استفاده کنند.در این مقاله تمامی مباحث مربوط به گرامر این زمان را به شما آموزش می‌دهیم. تا انتهای مطلب همراه ما باشید.

گرامر زمان آینده کامل (Future Perfect)

زمان آینده کامل هنگامی به کار می‌رود که می‌خواهیم به کامل شدن انجام عملی در آینده تا زمان مشخصی اشاره کنیم. این زمان مشخص را با حرف اضافه “by” نشان می‌دهیم.

توجه داشته باشید که زمان آینده کامل، معادلی در زبان فارسی ندارد. به همین دلیل، آن را مانند آینده ساده ترجمه می‌کنیم. با این حال مفهوم این دو، برای بومیان انگلیسی‌زبان متفاوت است و نشان‌دهنده اقدامی در آینده است که نسبت به زمان مشخصی در آینده، گذشته محسوب می‌شود.

 • ساختار گرامر زمان آینده کامل

فاعل + will + have + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

I will have finished the project by next weekend.

من تا آخر هفته آینده، پروژه را تمام خواهم کرد. (فعل باقاعده)

They will have left Tehran.

آن‌ها تهران را ترک خواهند کرد. (فعل بی‌قاعده)

در آموزش گرامر زمان آینده کامل، به شکل سوم فعل (pp) اشاره کردیم. برای همین لازم است در رابطه با افعال با قاعده و بی‌قاعده و نحوه صرف آن‌ها به شکل دوم و سوم فعل، توضیحاتی دهیم.

 • افعال با قاعده و بی‌قاعده

افعال باقاعده و افعال بی قاعده

گاهی لازم است برای بیان زمان وقوع رویدادی، افعال را صرف کنیم. افعال در زبان انگلیسی به دو حالت زمان گذشته (دومین حالت فعل) و اسم مفعول (سومین حالت فعل) صرف می‌شوند.

اکثر افعال انگلیسی، با قاعده هستند و برای صرف کردن، تنها لازم است “d” یا “ed” را به انتهای فعل اضافه کنیم.

مثال:

شکل اصلی فعل حالت دوم فعل حالت سوم فعل (pp)
walk walked walked

اما روش صرف برخی افعال، متفاوت بوده و نمی‌توان “d” یا “ed” را به انتهای آن‌ها اضافه کرد. در نتیجه هیچ الگوی مشخصی در صرف این دسته وجود ندارد. برای همین به این دسته، افعال بی‌قاعده می‌گوییم و تنها راه برای شناخت و استفاده درست از آن‌ها، حفظ کردن است.

مثال:

شکل اصلی فعل حالت دوم فعل حالت سوم فعل (pp)
see saw seen
 • منفی کردن در گرامر زمان آینده کامل

برای ساخت جملات منفی در زمان آینده کامل، تنها کافی است “not” را به فعل کمکی “will” اضافه کنید.

فرمول منفی کردن در این ساختار:

فاعل + will + not + have + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

I will not have finished this book.

من این کتاب را تمام نخواهم کرد.

He will not have cooked dinner.

او شام نخواهد پخت.

 • سوالی کردن در گرامر زمان آینده کامل

نحوه سوالی کردن زمان آینده کامل

در ادامه، دو روش برای سوال پرسیدن در زبان انگلیسی، به شما معرفی می‌کنیم.

1- روش اول: سوالات بله / خیر

در این شیوه، می‌توانید از شیوه “سوالات بله و خیر” استفاده کنید. برای سوالی کردن در این روش، باید جای “will” را با فاعل عوض کنید.

ساختار سوال:

Will + فاعل + have + pp (قسمت سوم فعل)

مثال:

Will she have graduated?

آیا او فارغ‌التحصیل خواهد شد؟

Will he have got married?

آیا او ازدواج خواهد کرد؟

Will they have left their jobs?

آیا آن‌ها کار خود را ترک کرده‌اند؟

2- روش دوم: استفاده از کلمات سوالی “wh” دار

همچنین، روش دیگری که برای سوال کردن در گرامر زمان آینده کامل وجود دارد، استفاده از کلمات “Five W” می‌باشد.

کلمات “Five Wh” عبارتند از:

 • What
 • Who
 • Why
 • When
 • Where

در این روش برای سوالی کردن، ابتدا جای “will” را با فاعل جابجا کرده، سپس کلمات سوالی معرفی شده را در ابتدای جمله، قبل از “will” اضافه می‌کنیم.

فرمول سوالی کردن با کلمات “Five W”:

When + will + فاعل + have + pp (قسمت سوم فعل)

مثال:

Why will he have got married before June?

چرا او قبل از ژوئن ازدواج کرده است؟

When will they have left their jobs?

چه زمانی آن‌ها کار خود را ترک خواهند کرد؟

 • عبارات کاربردی در گرامر زمان آینده کامل

در ساختار گرامر آینده کامل، معمولا از عباراتی چون “By”، “Until/till” ،”Before” و غیره استفاده می‌کنیم.

مثال:

She will have sung a song before he comes.

آن زن قبل از اینکه آن مرد بیاید آهنگ خواهد خواند.

We will have completed the work by the next month.

ما کار را تا ماه آینده تکمیل خواهیم کرد.

مفاهیم و کاربرد آن‌ها در گرامر زمان آینده کامل

1- کاربرد اول: هنگام بیان عملی که قبل از زمانی مشخص شده در آینده، تکمیل می‌شود.

They will reach Shiraz at 6 o’clock.

آن‌ها تا ساعت ۶ به شیراز می‌رسند. (رسیدن قبل از ساعت ۶ می‌باشد)

2- کاربرد دوم: وقتی می‌خواهیم راجع به مدت زمان یک عملی صحبت کنیم که شروع شده و همچنان تا آینده مورد نظر ما ادامه دارد. در این روش از اصطلاح “for” در جمله استفاده می‌کنیم.

When we get married, I will have known Sara for 2 years.

زمانی که ازدواج می‌کنیم، ۲ سالی می‌شود که سارا را می‌شناسم.

3- کاربرد سوم: وقتی می‌خواهیم درباره کاری در آینده صحبت کنیم که دقیقا نمی‌دانیم چه زمانی به اتمام می‌رسد، از آینده کامل استفاده می‌کنیم.

در این ساختار استفاده از کلمه “by” و عباراتی مثل “By the time”، “By then”، “By tomorrow”، “By the end of ” رایج است.

By 9 o’clock, I will have finished my homework.

تا ساعت ۹ تکالیفم را تمام کرده‌ام.

مفهوم مثال: در این حالت تصمیم دارم قبل از ساعت ۹، تکالیفم را تمام کنم. اما ممکن است کارم بیشتر طول بکشد. برای همین مطمئن نیستم که قبل از این زمان، مشق‌هایم تمام شوند.

شکل مجهول زمان آینده کامل(Future Perfect Passive):

شکل مجهول زمان آینده کامل

زمانی از شکل مجهول در گرامر زبان انگلیسی استفاده می‌کنیم که نمی‌دانیم فاعل یا کننده کار، چه کسی بوده و صرفا می‌خواهیم خود عمل انجام شده را بیان کنیم.

استفاده از شکل مجهول در گرامر زمان آینده کامل، چندان رایج نیست اما بهتر است با این ساختار آشنا باشید.

 • فرمول تبدیل حالت معلوم به حالت مجهول در آینده کامل:

فاعل + will + have + been + pp (قسمت سوم فعل)

مثال:

I will have made a cake.

من کیک درست کرده‌ام. (حالت معلوم)

A cake will have been made (by me).

کیک درست خواهد شد. (توسط من)(حالت مجهول)

در صورتی از حالت مجهول در گرامر زمان آینده کامل استفاده می‌کنیم که می‌خواهیم در رابطه با کار یا عملی که قبل از زمان مشخص در آینده به اتمام می‌رسند، صحبت کنیم. توجه داشته باشید که اگر آن اقدام، محدودیت زمانی ندارد باید از حالت مجهول آینده ساده استفاده کنیم.

مثال:

This report will have been written by the 1st of November.

این گزارش تا اول نوامبر نوشته خواهد شد.

 • منفی کردن زمان آینده کامل در حالت مجهول

برای منفی کردن آینده کامل در حالت مجهول، باید طبق فرمول زیر، “not” را به “will” اضافه کنید.

فاعل + will + not + have + been + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

A cake will not have been made.

کیک درست نخواهد شد (توسط من).

 • سوالی کردن زمان آینده کامل در حالت مجهول

برای سوالی کردن زمان آینده کامل از فرمول زیر استفاده می‌کنیم:

Will + فاعل + have + been + pp (قسمت سوم فعل)

مثال:

Will a cake have been made?

آیا کیک پخته خواهد شد؟

تفاوت کاربرد “be going to” و “will” در گرامر زمان آینده کامل:

در گرامر زمان آینده کامل تفاوت کاربردی در استفاده از “be going to” و “will” وجود دارد که در زیر به آن می پردازیم.

 • فرمول استفاده از “be going to”:

فاعل + am/is/are + going to + have + pp (شکل سوم فعل)

مثال:

They are going to have broken the window.

آن‌ها قصد دارند پنجره را بشکنند.

همان‌طور که مشاهده می‌کنید، “be going to” مانند “will” به صورت زمان آینده ترجمه می‌شود. اما این دو ساختار با هم چه تفاوتی دارند و چه زمانی از “be going to” استفاده می‌کنیم؟

زمانی که می‌خواهیم درباره اقدامی که برنامه قطعی برای انجام آن داریم، صحبت کنیم. از “be going to” استفاده می‌کنیم که معمولا معادل “قصد دارم” یا “قرار است” در فارسی ترجمه می‌شود.

اما برای بیان تصمیمات ناگهانی و غیرقطعی، از ساختار “will” استفاده می‌کنیم.

مثال:

I will have helped you with your homework.

من در انجام تکالیفت به تو کمک می‌کنم. (تصمیم ناگهانی)

I am going to have helped you with your homework.

من قصد دارم در انجام تکالیفت به تو کمک کنم. (قول قطعی)

نکته: ساختار “be going to” غیر رسمی است. به همین خاطر، در متون رسمی و اخبارها از این ساختار استفاده نمی‌شود و در این موقعیت‌ها “will” را به کار می‌برند.

 • منفی کردن ساختار “be going to”

فاعل + am/is/are + not + going to + have + pp (شکل سوم فعل)

 • سوالی کردن ساختار “be going to”

Am/Is/Are + فاعل + going to + have + pp (شکل سوم فعل)

نتیجه‌گیری

گرامر زمان آینده کامل در انگلیسی

ما در زبان انگلیسی ۱۲ زمان متفاوت داریم که آینده کامل، یکی از آن‌هاست. همان‌طور که گفته شد، زمان آینده کامل برای بیان رخداد اتفاقاتی که در آینده قبل از زمان خاص یا اتفاقاتی که قطعیت کمی دارند، کاربرد دارد.
با توجه به اهمیت بالای زمان‌ها در انگلیسی، تلاش کردیم به طور ساده و روان، مباحث مربوط به آینده کامل را آموزش دهیم.

امیدواریم مطالب گفته شده، شما را به خوبی با ساختار گرامر زمان آینده کامل آشنا کرده باشد. با این حال اگر هنوز هم سوالی دارید، برای ما کامنت بگذارید. کارشناسان آموزشگاه زبان ایران و اروپا، پس از خواندن کامنت‌های شما، به آن پاسخ خواهند داد.

گرامر زمان حال کامل و حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

یادگیری زمان‌ها و استفاده درست از آن‌ها، گام مهمی در فرایند آموزش زبان انگلیسی است. در انگلیسی ۱۲ زمان مختلف، مانند زمان حال کامل و حال کامل استمراری داریم که هر کدام در موقعیت‌های متفاوتی به کار می‌روند.

از آنجایی که ممکن است نوع کاربرد این دو زمان برای شما گیج کننده باشد، تصمیم گرفته‌ایم در این مقاله کاربرد، ساختار و تفاوت این دو زمان را به طور کامل به شما آموزش دهیم. با همراه باشید.

زمان حال کامل(Present Perfect)

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی، برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته نامشخصی شروع شده و اکنون پایان یافته، ولی همچنان آثار آن تا زمان حال باقی مانده است. حال کامل معادل «زمان ماضی نقلی»، در زبان فارسی است.

ساختار زمان حال کامل به شکل زیر است:

have / has + pp (شکل سوم افعال)

مثال:

I have done all my homework. Now I can go to sleep.

من همه تکالیفم را انجام داده‌ام. اکنون می‌توانم بخوابم.

1- کاربردهای زمان حال کامل

 • بیان کار ناتمام

هنگامی که می‌خواهیم در مورد اقدام ناتمامی صحبت کنیم که از گذشته شروع شده و تا امروز ادامه دارد، از این زمان همراه با کلماتی مثل “since” یا “for” استفاده می‌کنیم.

We have lived in Shiraz for 10 years.

ما ۱۰ سال در شیراز زندگی کردیم. (هنوز هم در این شهر هستیم)

 • بیان کاری که به اتمام رسیده است، ولی آثارش همچنان وجود دارد.

I have lost my keys.

من کلیدهایم را گم کرده‌ام (بنابراین نمی‌توانم وارد خانه‌ام شوم)

 • بیان کاری که انجام شده، ولی زمان انجامش مهم نیست.

I have watched “Friends”.

من سریال فرندز را دیدم. (خود اقدام مطرح است و زمان مهم نیست)

 • بیان تجربیات

برای بیان رویدادهایی که زمانی در طول زندگی یک فرد رخ داده است. در این حالت خود تجربیات مهم است و زمان رویداد، مطرح نیست. معمولا در این حالت، استفاده از کلماتی مانند “ever” و “never” رایج است.

I have been to Tokyo.

من توکیو بودم.

We have never seen that film.

ما هرگز این فیلم را ندیدیم.

 • بیان دفعات انجام کار.

They have visited Paris three times.

آن‌ها سه بار از پاریس دیدن کرده‌اند.

2- منفی کردن زمان حال کامل

برای منفی کردن افعال طبق فرمول زیر، از “not” استفاده می‌شود:

have / has + not + pp

مثال:

I have not eaten breakfast today.

من امروز صبحانه نخورده‌ام.

3- سوالی کردن زمان حال کامل

سوالی کردن در زبان انگلیسی، به چند شیوه انجام می‌شود که عبارتند از:

 • سوالات بله و خیر

این روش ساده‌ترین حالت سوالی کردن در جملات انگلیسی است. تنها کافی است جای “have” یا “has” را با فعل اصلی در جمله عوض کنید.

have / has + فاعل + pp

مثال:

Have I missed the bus?

آیا اتوبوس را از دست داده‌ام؟

 • طرح سوال با کلمات سوالی

در این نوع سوالات از کلمات “Five wh” شامل “when”، “where”، “what”، “who”، “why” و کلمه “how” استفاده می‌کنیم. برای استفاده از این روش، تنها کافی است ابتدا طبق فرمول بالا جای “have” یا “has” را با فاعل جابجا کرده، سپس این کلمات را به ابتدای جمله اضافه کنیم.

What + have / has + فاعل + pp

مثال:

What have you done today?

امروز چه کار کرده‌اید؟

4- قیدهای زمان حال کامل

زمان حال کامل با کلماتی مانند “yet”، “just”، “already”، “almost” “lately”، “recently”و غیره همراه می‌شود.

مثال:

I have not washed the dishes yet.

من هنوز ظرف‌ها را نشستم.

I have just washed the dishes.

من همین چند لحظه پیش ظرف‌ها را شستم.

همچنین عبارات قیدی مانند “so far”، “till now”، “until now”، “up to now”، “up to day” که به مفهوم «تاکنون» هستند، کاربرد زیادی در جملات زمان حال کامل دارند.

 

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect continuous)

حال کامل استمراری در انگلیسی، ترکیبی از زمان حال کامل و زمان حال استمراری است و هنگامی به کار می‌رود که می‌خواهیم راجع به عملی که انجام آن در گذشته آغاز شده و همچنان تا الان، بدون قطع شدن ادامه دارد و ممکن است در آینده هم ادامه داشته باشد، صحبت کنیم.

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

به گرامر حال کامل استمراری در انگلیسی با مثال به شکل زیر است:

Have / has + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

I have been living in Shiraz for 10 years.

من به مدت ۱۰ سال است که در شیراز زندگی می‌کنم.

1- کاربردهای حال کامل استمراری

 • کاری از گذشته آغاز و تا زمان حال ادامه دارد.

برای بیان مدت زمان اقدامات ناتمامی که در گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. در این حالت، معمولا از کلماتی مانند “for” و “since” استفاده می‌کنیم.

I have been waiting for the bus for hours.

من ساعت‌ها منتظر اتوبوس بودم.

 • بیان اقدامات تمام شده.

بیان اقداماتی که در حال وقوع بوده است و به تازگی به پایان رسیده است. این اقدامات ممکن است نتیجه قابل مشاهده‌ای نداشته باشند.

I have been running, so I am really hot.

من دویده‌ام، بنابراین گرمم است.

نکته: حال ساده کامل، بر نتیجه عمل تمرکز می‌کند، در حالی که حال کامل استمراری، بر خود عمل متمرکز است.

2- منفی کردن حال کامل استمراری

همانند حال کامل، تنها با افزودن “not”، می‌توان جملات را منفی کرد.

فاعل + have / has + not + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

I have not been walking.

من پیاده‌روی نکرده‌ام.

3- سوالی کردن حال کامل استمراری

در بخش زمان حال کامل، انواع شیوه‌های سوالی کردن در زبان انگلیسی را شرح داده‌ایم و دیگر نیاز به تکرار دوباره مطالب نیست. بنابراین، جهت معرفی جملات سوالی در حال کامل استمراری، تنها ساختار جملات را براساس روش‌های سوالی کردن در زبان انگلیسی را همراه با مثال معرفی می‌کنیم.

 • سوالات بله و خیر

have / has + فاعل + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

Have you been running?

آیا دویده‌اید؟

 • طرح سوال با کلمات سوالی

what + have / has + فاعل + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

What has he been studying?

او در حال مطالعه چه چیزی بوده است؟

4- قیدهای حال کامل استمراری

برای زمان حال استمراری کامل، قیدهایی مانند “always”، “only”، “never”، “ever”، “still”، “just” و غیره به کار برده می‌شود.

مثال:

You have only been waiting here for one hour.

شما فقط یک ساعت اینجا منتظر بودید.

تفاوت حال کامل و حال کامل استمراری:

تفاوت زمان حال کامل و زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

برای بررسی فرق حال کامل و حال کامل استمراری به این دو مثال توجه کنید:

I have lived in Shiraz for 10 years.

من ۱۰ سال در شیراز زندگی کردم.

I have been living in Shiraz for 10 years.

من به مدت ۱۰ سال است که در شیراز زندگی می‌کنم.

همان‌طور که می‌بینید، حال کامل زمانی به کار می‌رود که عملی که در گذشته انجام شده، اکنون به پایان رسیده است و ما شاهد نتایج و آثار آن هستیم. ولی در نوع استمراری، آن عمل همچنان در حال انجام است و تداوم دارد.

همچنین، حال کامل برای موقعیت‌های پایدار و قطعی که دارای نتیجه مشخص هستند، به کار می‌رود. ولی در حال کامل استمراری، از اقدامات نیمه تمام صحبت می‌شود و بیشتر تمرکز روی خود آن عمل است.

مثال:

I have written the Politics essay

مقاله سیاسی‌ام نوشته شده است. (اقدام تمام شده)

I have been writing the Politics essay

من دارم مقاله سیاسی‌ام را می‌نویسم. (اقدام هنوز در جریان است)

در جدول زیر، تفاوت‌های بین این دو را به صورت مقایسه‌ای بیان کرده‌ایم:

حال کامل حال کامل استمراری
استفاده از شکل سوم فعل (PP) در ساختار جمله استفاده از فعل اصلی همراه با(ing)
تاکید بر نتیجه اقدام تاکید بر فرایند اقدام
بیانگر دفعات انجام عمل بیانگر مدت زمان کار انجام شده
توصیف عملی که اکنون به پایان رسیده است. توصیف عملی که از گذشته شروع شده، در حال انجام است و ممکن است استمرار داشته باشد.
توصیف کننده فعالیت‌های مستمر و طولانی مدت توصیف کننده فعالیت‌های یا موقعیت‌های موقتی

نکته مهم در کاربرد شکل سوم افعال

اکثر افعال انگلیسی، با اضافه شدن پسوند “ed” به انتهای کلمه، به فرم سومین حالت فعل درمی‌آیند. مانند:

Simple Present Tense
مصدر
Simple Past Tense
گذشته ساده
past participle (pp)
اسم مفعول
Play Played Played

اما برای برخی افعال، این قانون صدق نمی‌کند و جز افعال بی‌قاعده هستند. مانند:

Simple Present Tense
مصدر
Simple Past Tense
گذشته ساده
past participle (pp)
اسم مفعول
Awake awoke awoken

هیچ الگوی خاصی برای افعال بی قاعده وجود ندارد، به همین دلیل بهتر است جدول افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی را تهیه کنید و چندین بار آن‌ها را بخوانید تا بتوانید این دسته از افعال را به خاطر بسپارید.

استثنا: برخی مواقع نمی‌توان از فرم استمراری استفاده کرد.

برخی افعال، مانند افعال غیر استمراری یا Non-Action Verb را نمی‌توان در زمان‌های استمراری به کار برد. برای همین، هنگام استفاده از این نوع افعال، از فرم حال کامل استفاده کنیم.

برخی از این افعال عبارتند از:

Like / Love / Hate / Need / Prefer / Know / Realize / Suppose / Understand / Believe / Remember / Belong / Fit / Contain / Consist / Seem / See / Hear

 

نتیجه‌گیری

در این مقاله، زمان حال کامل (Present Perfect) و حال کامل استمراری (Present Perfect continuous) در زبان انگلیسی را به طور کامل به شما معرفی کرده‌ایم و امیدواریم که به خوبی با این مبحث آشنا شده باشید.

در صورتی که سوال بیشتری در این زمینه دارید، برای ما کامنت بگذارید تا کارشناسان ما در آموزشگاه زبان ایران و اروپا پاسخ شما را بدهند.

گرامر اسم مصدر و کاربردهای آن در زبان انگلیسی

در این مطلب از سایت موسسه ایران اروپا می خواهیم به آموزش گرامر اسم مصدر (Gerund) که یکی از گرامر های بسیار مهم در زبان انگلیسی است بپردازیم. زبان انگلیسی دارای ساختار های گرامری بسیار زیادی است و اسم مصدر یکی از گرامر های پرکاربرد در زبان انگلیسی است. در ادامه به صورت کامل به بررسی این گرامر می پردازیم.

آموزش گرامر اسم مصدر (Gerund)

ابتدا باید بدانیم اسم مصدر یا Gerund در زبان انگلیسی چطوری ساخته می شود. اسم مصدر از یک فعل به علاوه یک ing ساخته می شود ولی زمانی که یک فعل به اسم مصدر تبدیل شد در جمله نقش اسم دارد. تشخیص اسم مصدر بسیار ساده است زیرا هر کجا شما یک فعل دیدید که ing دارد، اسم مصدر (Gerund) است. به مثال های زیر توجه کنید تا بیشتر با اسم مصدر آشنا شوید.

verb + ing

آموزش گرامر اسم مصدر

اسم مصدر در زبان انگلیسی در جاهای مختلفی استفاده می شود. به عنوان مثال اسم مصدر به عنوان فاعل، مفعول و همچنین بعد از حروف اضافه به کار می روند.

در ادامه آموزش گرامر اسم مصدر (Gerund) به توضیح ساختار های اسم مصدر می پردازیم.

 

کاربردهای اسم مصدر در زبان انگلیسی

1- کاربرد اسم مصدر در نقش فاعل

فاعل در جملات زبان انگلیسی به عنوان انجام دهنده کار یا نشان دهنده موجودیت در یک جمله است. فاعل معمولا در ابتدای جملات و قبل از فعل اصلی قرار می گیرد.

.Smoking is injurious to health

سیگار کشیدن برای سلامتی مضر است

.Swimming is a good exercise

شنا ورزش خوبی است.

.Driving very fast on a busy road may lead to an accident

رانندگی سریع در جاده های شلوغ ممکن است منجر به تصادف شود.

زمانی که اسم مصدر به عنوان فاعل استفاده می شود باید به نکات زیر توجه داشته باشید.

 • اسم مصدر همیشه مفرد است و زمانی که به عنوان فاعل در جمله استفاده می شود در نتیجه باید فعل جمله نیز مفرد باشد.
 • بعضی مواقع در یک جمله دو اسم مصدر به عنوان فاعل به کار می رود. در همچین مواقع فعل جمله باید جمع باشد.
 • بعضی مواقع زمانی که از اسم مصدر (Gerund) به عنوان فاعل استفاده می شود بعد از آن اسم می آید.

2- کاربرد اسم مصدر در نقش مفعول

یکی دیگر از نقش های بسیار پر کاربرد در جملات انگلیسی نقش مفعول است. اسم مصدر در نقش مفعول نیز به کار برده می شود. مانند:

.I enjoy working as a volunteer during summer

در تابستان از کار داوطلبانه لذت می برم.

.Luke likes playing video games

لوک بازی های ویدئویی را دوست دارد.

.My favourite thing to do is reading horror books

کار مورد علاقه من خواندن کتاب های ترسناک است.

افعال زیادی هستند که بعد از آن ها از اسم مصدر (Gerund) استفاده می شود. بعد از افعال زیر معمولا از اسم مصدر مفعول استفاده می شود.

 • Enjoy = لذت بردن
 • Give up = دست کشیدن (معمولا برای دست کشیدن از کاری مورد استفاده قرار می گیرد)
 • Keep on = ادامه دادن
 • Quit = ترک کردن
 • Finish = تمام کردن
 • Imagine = تصور کردن
 • Practice = تمرین کردن
 • Love = دوست داشتن، عاشق بودن

بعضی مواقع بعد از کلمه Go از اسم مصدر استفاده می شود. این ساختار نشانگر فعالیت هایی است که جنبه سرگرمی دارند.

.I like to go shopping with my friend

من دوست دارم با دوستم به خرید بروم.

.I have gone shopping with my friend April many times

من بارها با دوستم آوریل به خرید رفته ام.

.I will go shopping with my friend next weekend

آخر هفته آینده با دوستم به خرید می روم.

3- کاربرد اسم مصدر (Gerund) بعد از حروف اضافه

اگر در جملات انگلیسی بعد از فعل حرف اضافه باشد، باید بعد از حرف اضافه از اسم مصدر استفاده شود.

.I am interested in offering you a job

من علاقه مند هستم که به شما پیشنهاد کار دهم.

.After having dinner, we will watch the television

بعد از صرف شام ، تلویزیون تماشا می کنیم.

.I must focus on improving my Spanish

باید روی بهبود زبان اسپانیایی تمرکز کنم.

4- کاربرد اسم مصدر در نقش متمم افعال to be

در این قسمت از آموزش گرامر اسم مصدر (Gerund) می خواهیم به یکی دیگر از کاربرد های اسم مصدر بپردازیم. در بعضی مواقع اسم مصدر به عنوان متمم افعال to be استفاده می شود. مانند:

One of his duties is attending meeting

یکی از وظایف او شرکت در جلسه است.

The hardest thing about learning English is understanding the gerund

سخت ترین چیز در مورد یادگیری زبان انگلیسی درک زبان انگلیسی است.

One of life is pleasures is having breakfast in bed

یکی از لذت های زندگی صبحانه خوردن در رختخواب است.

5- کاربرد اسم مصدر در نقش اسامی مرکب

شما اگر خواسته باشید اسم مرکب بسازید می توانید از اسم مصدر استفاده نمایید. اگر اسم مصدر به عنوان اسم مرکب ساخته شود دارای معنای اسمی است و دیگه معنای فعل استمراری ندارد.

I am giving Sally a driving lesson

من به سالی درس رانندگی می دهم.

They have a swimming pool in their back yard

آنها در حیاط پشتی خود یک استخر دارند.

I bought some new running shoes

چند کفش دویدن جدید خریدم.

در عبارت های بالا کلمات زیر نقش اسم مرکب دارند که از اسم مصدر در ساختار آنها استفاده شده است.

driving lesson

swimming pool

running shoes

6- کاربرد اسم مصدر در نقش افعال عبارتی

اگر بعد از افعال عبارتی فعل بیاید، آن فعل باید به صورت اسم مصدر (Gerund) بیاید. برای این که متوجه شوید به مثال های زیر توجه کنید.

When will you give up smoking?

کی سیگار را ترک می کنید؟

Jim ended up buying a new TV after his old one broke.

جیم پس از خراب شدن تلویزیون قدیمی اش ، یک تلویزیون جدید خرید.

She always puts off going to the dentist.

او همیشه رفتن به دندانپزشکی را به تعویق می اندازد.

He kept on asking for money.

او همچنان به درخواست پول ادامه می داد.

نکته : بعضی از افعال عبارتی به حرف اضافه to ختم می شوند. مثل:

 • Be used to
 • Get used to
 • Take to

در همچین مواردی، باید ابتدا شما تشخیص دهید که to به عنوان قسمتی از مصدر کامل است یا به عنوان یک حرف اضافه است. اگر to به عنوان حرف اضافه باشد باید بعد از آن اسم مصدر بیاید و اگر به عنوان مصدر کامل باشد باید بعد از آن ریشه فعل بیاید.

برای این که تشخیص دهید to حرف اضافه است یا نه می توانید به جای اسم یا فعلی که بعد از آن آمده است ضمیر it قرار دهید. اگر بعد از این تغییر جمله همچنان معنی می دهد در نتیجه آن to حرف اضافه است.

اسم مصدر

نکات تکمیلی آموزش گرامر اسم مصدر (Gerund)

در این قسمت می خواهیم به نکات تکمیلی آموزش گرامر اسم مصدر (Gerund) بپردازیم.

 • بعضی از عبارات هستند که بعد از آنها حتما باید از اسم مصدر استفاده شود. آنها عبارتند از:
 1. can’t help
 2. can’t stand
 3. to be worth
 4. it’s no use

به مثال ها زیر توجه کنید:

.She couldn’t help falling in love with him

نمیتوانست عاشق او شود.

.I can’t stand being stuck in traffic jams

تحمل گیر افتادن در ترافیک را ندارم.

.It’s no use trying to escape

تلاش برای فرار فایده ای ندارد

.It might be worth phoning the station to check the time of the train

شاید ارزش داشته باشد که با ایستگاه تماس بگیرید تا زمان قطار را بررسی کنید.

 • چگونگی منفی کردن اسم مصدر

برای این که یک اسم مصدر را منفی کنید فقط باید قبل از آن کلمه not را اضافه کنید.

.I enjoy not working as a volunteer during summer

در تابستان از کار داوطلبانه لذت نمی برم.

.Luke likes not playing video games

لوک بازی های ویدئویی را دوست ندارد.

.My favourite thing to do is not reading horror books

کار مورد علاقه من خواندن کتاب های ترسناک نیست.

 • بعضی از فعالیت ها هستند که با اضافه کردن اسم مصدر به آنها ساخته می شوند. آن فعالیت ها عبارتند از:
 • go climbing = کوه رفتن
 • go walking = پیاده روی رفتن
 • go ice skating = اسکیت رفتن
 • go skiing = اسکی رفتن
 • go swimming = شنا رفتن
 • go fishing = ماهیگیری رفتن
 • go dancing = رفتن به رقص
 • go hunting = شکار رفتن

نتیجه گیری

امروزه بسیاری از افراد دوست دارند زبان انگلیسی را به عنوان زبان دوم یاد بگیرند. یکی از مواردی که در یادگیری زبان انگلیسی بسیار مهم است گرامر آن است. زبان انگلیسی دارای نکات گرامری بسیار زیادی است. یکی از گرامر های پرکاربرد در زبان انگلیسی اسم مصدر (Gerund) است. در این مطلب به صورت کامل به آموزش گرامر اسم مصدر (Gerund) پرداخته شده است. شما با خواندن این مطلب به صورت کامل می توانید یاد بگیرید که اسم مصدر در چه جاهایی استفاده می شود و چه کاربرد هایی دارد.

گرامر حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی

سال 2021 زبان های فرانسوی، روسی، انگلیسی، اسپانیایی، عربی و چینی را به عنوان شش زبان رسمی در سازمان ملل متحد می دانند که در این میان تعداد 67 کشور در سر تا سر دنیا زبان انگلیسی را زبان رسمی خود معرفی کرده و به رسمیت می شناسند. زبان انگلیسی نیز مانند هر زبان زنده ی دیگری در دنیا گرامر، دستورات و قواعد مشخص و مختص به خود را دارد که در این مقاله علاوه بر بررسی این قواعد به توضیح حال ساده و حال استمراری در انگلیسی می پردازیم.

زمان حال ساده - زمان حال استمراری

باید در نظر داشت که گسترش روز افزون روابط بین المللی میان کشورهای دنیا در قرن 21 و وجود دلایلی در گذشته مانند جنگ های جهانی همگی موجب بهره گیری از یک زبان مشترک همانند زبان انگلیسی شد تا آن را به عنوان یک زبان رسمی و واحد در سراسر جهان معرفی و به یادگیری آن ترغیب کنند. بنابراین یکی از دلایل اصلی برای یادگیری زبان انگلیسی شرکت در این مجامع بین المللی می باشد که حتی داشتن دانش متوسطی از آن می تواند مفید و سودمند واقع شود؛ همچنین به جرات می توان گفت که یادگیری زبان انگلیسی به جایگاه شخصی و اجتماعی افراد در زمینه های مختلف از جمله کار، حرفه، تحصیل و … کمک شایانی خواهد کرد.

ضرورت یادگیری زبان انگلیسی در زندگی روزمره:

بدیهی است که قبل از شروع هر کاری باید علت و نیاز را برای انجام آن تعیین نماییم. در مورد یادگیری زبان انگلیسی نیز همین مسئله صدق می کند. همانند هر فعالیت دیگری اگر دلیل و هدف را به منظور یادگیری یک زبان دوم مانند انگلیسی برای خود مشخص کنیم انگیزه برای دستیابی به آن نیز بیشتر خواهد شد. به بیانی دیگر می توان گفت یکی از مهارت های رایج عمومی و پر کاربرد در زندگی افراد یادگیری زبان انگلیسی است و بهره گیری از آن می تواند استفاده از تلفن همراه هوشمند، رایانه و یا مطالعه متون انگلیسی را آسان کند. همچنین اگر در زمینه ای اطلاعات و دانشی دارید به کمک زبان انگلیسی این امکان وجود دارد تا دانش خود را افزایش دهید.

تقریبا 80 درصد از اطلاعات رایانه ای به زبان انگلیسی تجزیه و تحلیل و ارائه می شوند و زبان مشترک و رسمی تعریف شده در موتورهای جستجو مانند گوگل انگلیسی است که با استفاده از این شرایط می توانید علاوه بر ارتقای دانش خود، مهارت زبان انگلیسی تان را نیز بالا ببرید. حال با در نظر گرفتن مطالب گفته شده مجموعه ایران اروپا تصمیم دارد در این مقاله به بررسی 2 زمان اصلی حال ساده، حال استمراری و همچنین بیان همه چیز درباره آن ها بپردازد. پس تا پایان همراه ما باشید.

انواع حالات زمان در زبان انگلیسی:

زمان نوعی فعل است که بیان و توصیف انجام یک عمل یا حالت را در شکل زمانی مختص به خود نشان می دهد. به طور کلی، در زبان انگلیسی 3 زمان اصلی و مهم وجود دارند که عبارتند از: گذشته، حال و آینده.

هر کدام از این زمان ها 4 حالت دارند: حال ساده، حال استمراری، حال کامل و حال کامل استمراری که در این صورت در مجموع 12 حالت زمانی وجود خواهد داشت.

توجه داشته باشید که قرارگیری زمان ها در فعل و 4 حالت مختلف آن، چگونگی نحوه انجام کار در زمان های اصلی را بیان می کند.

1- زمان حال ساده (Simple Present Tense)

یکی از کاربردی ترین زمان ها در زبان انگلیسی زمان حال ساده می باشد که از آن برای بیان کردن و تعریف انجام یک عمل استفاده می شود و ممکن است یک یا چند بار در زمان حال رخ داده باشد.

زمان حال ساده در زبان انگلیسی

 • فرمول ساخت زمان حال ساده:

Subject + Verb + s/es if subject is 3rd person singular (he, she, it, name of single person)

.I/ You/ We/ They work 5 days a week

.He/ She works 4 days a week

نکته:

توجه داشته باشید که برای سوم شخص مفرد یعنی (it/ she/ he) در زمان حال ساده یک S به انتهای فعل اضافه می شود، اما افعالی که به x, o, s, z, ch, sh ختم می شوند، به جای S حروف ES را می گیرند.

Watch → Watches

Brush → Brushes

 • منفی شدن افعال در زمان حال ساده

.I/ You/ We/ They don’t work 5 days a week

.He/ She don’t works 4 days a week

 • سوالی شدن افعال در زمان حال ساده

?How many days do I / you / we / they work

 • زمان حال ساده و کاربردهای آن

1. بیان واقعیت در مواردی که در حال حاضر به طور قطع وجود دارند؛ به بیانی دیگر از این زمان برای صحبت در مورد حقایق استفاده می شود.

.You are 22 years old

.He lives in Shiraz

2. از زمان حال ساده برای صحبت در مورد رویدادهایی که بارها و بارها تکرار می شوند و یک عمل عادی و روازنه هستند استفاده می گردد. دقت کنید که غالبا برای نشان دادن این زمان از قیدهای تکرار مانند: Always، Often، Never و Sometimes استفاده می شود.

.I go to park every Friday

.We sometimes go to the cinema

3- استفاده از زمان حال ساده برای بیان حقایق علمی که وجود دارند.

.The adult human body contains 206 bones

4- از زمان حال ساده برای صحبت در مورد مسئله ای که به طور قطع و یقین در آینده نزدیک اتفاق خواهد افتاد استفاده می شود.

.The Mitting starts at 9 o’clock

.The Bus leaves at 6 PM

2- زمان حال استمراری (Present Continuous Tense)

اکثرا در زبان انگلیسی از زمان حال استمراری به منظور توصیف مواردی استفاده می شود که در وقوع آن ها استمرار و تداوم وجود دارد و یا موقتا اما مرتب در حال رخ دادن هستند.

زمان حال استمراری

 • فرمول ساخت حال استمراری

Subject + tobe + base verb + ing

.He is walking now

.They are watching TV

.You are reading English

دقت داشته باشید که اگر در انتهای فعل حرف e وجود داشته باشد، این حرف هنگام تبدیل به زمان حال استمراری حذف خواهد شد، به جز افعالی که به ee ، oe و ye ختم می شوند.

Come → coming

Speak → speaking

Work → working

در مورد افعالی که یک حرف صدادار قبل از آخرین حرف بی صدا در خود دارند باید توجه داشت که آن حرف بی صدا 2 بار نوشته شود؛ به جز افعالی که به w ، x و y ختم می شوند.

Sit → sitting

نکته قابل توجه دیگری که می توان بیان کرد این است که در انگلیسی بریتانیایی، اگر در پایان فعلی حرف L وجود داشته باشد این حرف دو بار تکرار خواهد شد، اما در انگلیسی رایج آمریکایی حرف L را تنها یک بار تلفظ می کنند.

Travel → travelling

همچنین اگر آخرین حرف یک فعل به ie ختم شده باشد آن حروف به y تبدیل می‌شوند.

Lie → lying

Die → dying

 • منفی شدن افعال در زمان حال استمراری

Subect + To Be + Not + Verb + ING

.You are not speaking

.She is not talking

 • سوالی شدن افعال در زمان حال استمراری

?Are you speaking

?Is she talking

 • زمان حال استمراری و کاربردهای آن

1- از فعل در این زمان برای صحبت در مورد آن چه که در حال وقوع است یا در حین صحبت کردن اتفاق می افتد، استفاده می شود.

.I’m just coming home

.They are walking now

2- از زمان حال استمراری برای بیان آن چه که قبل و بعد از یک زمان خاص و مشخص اتفاق افتاده است استفاده می کنند.

.At 22 o’clock we are usually having dinner

3- بیان فعالیتی که موقتا در حال انجام است یکی دیگر از کاربردهای استفاده از حال استمراری در زبان انگلیسی می باشد.

.She’s studying civil engineer at university

4- درباره مواردی که چندین بار به صورت مرتب اتفاق افتاده و تکرار می شوند از زمان حال استمراری در آن استفاده خواهد شد که عمدتا قید Always یا همیشه، در آن به کار می رود.

.It’s always snowing in Canada

5- از زمان حال استمراری برای صحبت در مورد برنامه هایی که در آینده قصد انجام آن ها را داریم استفاده می کنیم..

?Where are you going next Month

6. توصیف مسئله و موردی که در حال تغییر، رشد و یا بهبود است از زمان حال استمراری استفاده خواهد شد.

.The Technology is advancing rapidly

7. در بیان مسئله ای جدید و متفاوت، یا متضاد با شرایطی که در گذشته رخ می داده است از زمان حال استمراری استفاده می شود.

.These days most people are using the phone instead of visiting

نتیجه گیری:

در این مقاله به توضیح حال ساده و حال استمراری در زبان انگلیسی را بیان کردیم و به بررسی نکات مختلف در مورد آن ها پرداختیم. در مقالات بعدی قواعد و گرامرهای کلیدی دیگری که در یادگیری زبان انگلیسی مهم هستند را توضیح خواهیم داد.

آکادمی ایران اروپا ضمن آرزوی موفقیت برای تمامی زبان آموزان در زمینه کسب دانش زبان انگلیسی، به آنان توصیه می کند که تنها راه تسلط به یادگیری زبان انگلیسی، علاوه بر بهره گیری درست و صحیح از زمان، مطالعه و ممارست در حل تمرین های انگلیسی، کمک گرفتن از یک مدرس زبان حرفه ای می باشد.

همچنین موسسه زبان ایران اروپا با داشتن اساتید با تجربه می تواند شما را در تحقق این رویای شیرین یاری نماید.

انواع اسم های مرکب در زبان انگلیسی

یکی از مشکلاتی که برخی از زبان آموزان با آن برخورد می کنند، اسم های مرکب در زبان انگلیسی هستند. گاهی اوقات عدم شناخت کافی و نداشتن اطلاعات در مورد این اسم های مرکب، می تواند باعث کاهش نمره در آزمون آیلتس شود. بنابراین اگر فردی قصد دارد نمره خوب و کاملی در این آزمون به دست آورد باید در این حوزه دانش خود را افزایش دهد. برای آنکه ما نیز قدمی برای بالا بردن میزان اطلاعات شما در مورد اسم های مرکب برداشته باشیم، این مقاله را آماده کرده و سعی می کنیم تا به مانند یک موسسه زبان معتبر، نکات خوبی را به شما ارائه دهیم. پس اگر برای فراگرفتن درس آمادگی دارید، ادامه این متن را مطالعه کنید.

اسم مرکب چیست؟

اسم های مرکب، اسامی هستند که در آنها دو کلمه به هم چسبانده شده و یک کلمه جدید ایجاد می شود. هر یک از دو کلمه ای که در اسامی مرکب وجود دارند اگر به صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرند، دارای معنای مستقلی هستند. موضوع مهمی که اینجا باید ذکر شود این است که معنی که در نهایت یک کلمه مرکب دارد با معانی که دو کلمه به وجود آورنده کلمه مرکب به صورت جداگانه دارند، متفاوت است و خوب است زمانی که در آزمون آزمایشی آیلتس شرکت می کنید به این موضوع توجه داشته باشید.

اسم مرکب و کاربردهای آن

برای اینکه مفهوم این اسامی برای شما واضح تر باشند، یک مثال می آوریم. کلمه greenhouse را در نظر بگیرید. این کلمه، یک کلمه مرکب است و از دو کلمه house (به معنی خانه) و green (به معنی رنگ سبز) برای ساخت آن استفاده شده است. حال اگر بخواهیم یک ترجمه تحت لفظی و کلمه به کلمه از این عبارت داشته باشیم، معنی عبارت greenhouse، خانه سبز خواهد بود. خانه سبز در فارسی معنا و مفهوم خاصی ندارد و به همین دلیل نباید اسم مرکب کلمه به کلمه ترجمه شود و در واقع این کلمه در فارسی به معنای گلخانه است. معمولا زمانی که اسم های مرکب به صورت کلمه به کلمه معنی می شوند، نمی توانند مفهومی درست و صحیح را در فارسی انتقال دهند و این موضوع مهمی است که به هنگام فراگیری زبان انگلیسی باید به آن توجه کرد.

یک نکته مهم در مورد اسم های مرکب

اسم های مرکب، تنها به شکلی که در بالا اشاره کردیم، وجود ندارند و ممکن است به چندین صورت مختلف، این اسامی را در زبان انگلیسی ببینید. اگر در کلاس های آنلاین زبان انگلیسی شرکت کرده باشید حتما می دانید که گاهی دو کلمه تشکیل دهنده یک کلمه مرکب، بدون فاصله در کنار هم قرار داده می شوند و معمولا اسم دوم، اسم اول را توصیف می کند که از آن جمله می توان به girlfriend و یا policeman اشاره کرد. در این دو کلمه شما با مشاهده نام دوم، اطلاعات مختصری را در مورد نام اول به دست خواهید آورد.

شکل دیگری از اسم های مرکب که آن نیز بسیار رواج دارد، اسم هایی هستند که یک کلمه ای بوده و به کلمات closed و یا solid compound nouns معروف هستند. به این مثال ها توجه کنید: makeup ،softball ،bathroom، haircut. با رفتن به سراغ فرهنگ لغات و نگاه کردن به آن می توانید تعداد زیادی از این مثال ها را پیدا کنید.

برخی اوقات اجزایی که در اسم مرکب وجود دارند، به وسیله یک خط تیره از هم جدا می شوند مانند این کلمات: fire-engine، six-pack، letter-box، thunder-storm و غیره.

برخی اسامی مرکب که در دوره های مکالمه موسسه زبان به شما آموزش داده می شود، کلماتی هستند که دو کلمه به صورت کامل از هم جدا شده اند و هیچ علامتی بین آن ها وجود ندارد. از جمله این اسامی نیز می توان این موارد را مثال زد: fountain pen ،tea spoon ،Christmas tree ،swimming pool و غیره. به این نوع اسم های مرکب open و یا spaced compound nouns گفته می شود.

نحوه ساختن اسم های مرکب:

برای ساختن اسم های مرکب، روش های مختلفی وجود دارد و ما قصد داریم در ادامه در مورد این روش ها با شما صحبت کنیم. سعی کنید این قسمت را با دقت مطالعه کنید تا اگر در آزمون آیلتس، آزمون ماک آیلتس و یا مواردی از این دست برخورد کردید، به خوبی متوجه معنایی که در پس این کلمه مرکب قرار گرفته است، آشنا باشید.

انواع اسم مرکب

1- اسم مرکب تشکیل شده از دو اسم در کنار هم (noun + noun)

در این روش، دو اسم در کنار هم قرار داده می شود و یک اسم مرکب ایجاد می گردد. برای مثال police و man هر دو اسم هستند و وقتی بدون فاصله در کنار هم قرار داده می شوند، یک کلمه جدید به نام policeman خلق می کنند. اسم مرکب football را نیز در نظر بگیرید. این کلمه، یک کلمه مرکب است و از دو اسم foot و ball ساخته شده است. از دیگر کلمات مرکبی که با این قاعده ساخته می شوند می توان مثال های زیر را عنوان کرد:

 • Classroom
 • bus stop
 • ice cream
 • shopkeeper
 • bedroom
 • post office
 • football

1. Shall we play football today 12 bus?

2. Is this the bus stop for the number 12 bus

3. In the tropics you can see fire-flies at nigh

2- اسم مرکب تشکیل شده از فعل و اسم (verb(-ing) + noun)

یکی دیگر از روش هایی که می توان برای داشتن یک اسم مرکب استفاده کرد، قرار دادن فعل و اسم در کنار هم است ( اول فعل می آید و سپس اسم) مانند breakfast. معنای این کلمه در فارسی، “صبحانه” می باشد و از فعل break و اسم fast تشکیل شده است. هر دو این ها، معانی متفاوتی دارند و معنی ترجمه تحت اللفظی آن با “صبحانه”، تفاوت بسیار زیادی دارد. باید به این موضوع دقت کنید که موفقیت در آیلتس مرهون این است که شما با این موراد جزئی آشنایی داشته باشید. از دیگر مثال های این روش، می توان موارد زیر را عنوان کرد:

 • breakwater
 • cycling club
 • washing machine
 • breakfast
 • swiming pool

1. we always eat breakfast at 7am.

2. put the clothes in the red washing machine.

3. what a beautiful swimming pool.

3- اسم های مرکب با اسم و فعل ((ing-)noun + verb)

اسم های مرکبی که اول با اسم و سپس با فعل خلق می شوند با اسم هایی که در روش فوق اشاره کردیم، تفاوت دارد. در روش بالا، اول فعل می آید و بعد اسم اما در این روش، اول اسم می آید و بعد فعل. از جمله اسم های مرکبی که با کمک اسم و فعل ساخته شده و مثال های زیادی از آن را در بهترین آموزشگاه زبان به شما آموزش داده می شوند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • pickpocket
 • rainfall
 • sunrise
 • train-spotting
 • haircut

1. I like to get up at sunrise.

2. You need a haircut.

3. His hobby is train-spotting.

4- اسم های مرکب اسم و حرف اضافه ( noun + preposition)

در این روش، برای خلق یک اسم مرکب، هم اسم به کار برده می شود و هم حرف اضافه. از جمله کلماتی مرکبی که به این شکل ساخته شده اند می توانیم مثال های زیر را عنوان کنیم:

 • Hanger-on
 • Runner-up
 • Passer-by
 • mother-in-law

My mother-in-law lives with us.

5- اسم های مرکب خلق شده با کمک فعل و حرف اضافه ( verb + preposition)

اگر قصد دارید ثبت نام آزمون آیلتس و یا تافل را داشته و می خواهید در این آزمون ها نتیجه مطلوبی کسب نمایید، باید بدانید که گاهی اوقات یک فعل و یک حرف اضافه نیز می توانند یک اسم مرکب ایجاد کنند. به مثال های زیر که از همین روش برای خلق اسم مرکب استفاده شده، توجه کنید.

 • Check out
 • Lookout
 • Drawback
 • Takeout

Please remember that check-out is at 12 noon.

6- اسم های مرکب خلق شده با حرف اضافه و اسم ( preposition + noun)

از دیگر روش هایی که می تواند اسم مرکب خلق کند، استفاده از حرف اضافه و اسم است. به اسم های مرکب زیر که در تمامی آن ها یک حرف اضافه و یک اسم دیده می شود، با دقت توجه کنید:

 • Underground
 • Bystander
 • Underworld

Do you think the police accept money from the underworld?

7- اسم مرکب با ترکیب کردن صفت و فعل ( adjective + verb(ing) )

از دیگر روش هایی که می تواند یک اسم مرکب در اختیار قرار دهد، ترکیب کردن صفعت و فعل است. به مثال هایی که در ادامه ذکر خواهیم کرد توجه کنید؛ در این مثال از یک صفت به همراه یک فعل استفاده شده و توصیه می کنیم افرادی که قصد ثبت نام آزمون ماک آیلتس را دارند به خوبی با این مثال ها آشنایی داشته باشند:

 • dry-cleaning
 • public speaking
 • wet sanding

8- اسم های مرکب ترکیب شده از صفت و اسم (adjective + noun)

برای خلق اسم های مرکب، می توان از ترکیب صفت و اسم نیز استفاده کرد. به مثال هایی که در ادامه عنوان می کنیم توجه کرده و سعی کنید به خوبی آن ها را در ذهن تثبیت نمایید؛ مثال هایی شبیه به این در زبان انگلیسی زیاد است و می تواند به شما کمک کند تا این زبان را به خوبی آموزش ببینید:

 • whiteboard
 • gold ring
 • redhead
 • full moon

I always feel crazy at full moon.

9- اسم های مرکب ترکیب شده با حرف اضافه و فعل (verb + preposition)

از دیگر اسامی مرکب، اسامی هستند که در آن یک حرف اضافه و یک فعل در کنار هم قرار داده می شوند و یک اسم مرکب حاصل می شود. برای آشنایی با این موضوع به مثال هایی که در زیر بیان می کنیم، توجه کنید:

 • Output
 • Overlook
 • Input
 • checkout

.Please remember that check-out is at 12 noon

10- اسامی مرکب ترکیب شده با اسم و صفت ( noun + adjective)

اگر یک اسم و یک صفت در کنار هم قرار گیرند نیز می توانند یک اسم مرکب با معنا خلق کنند. به این مثال توجه کنید Truckload. این کلمه به معنای کامیون است و از ترکیب شدن یک اسم و صفت ایجاد شده است.

.We need 10 truckfuls of bricks

سخن آخر

ثبت نام در آموزشگاه هایی مانند آموزشگاه زبان ایران اروپا که در حوزه آموزش آنلاین زبان انگلیسی تخصص و مهارت زیادی دارند، جای هیچ نگرانی برای فراگیران زبان انگلیسی در حوزه اسامی مرکب باقی نخواهند گذاشت. در این دوره ها، تمام مباحث و تمام نکاتی که یک فرد باید بداند، به او آموزش داده شده و سعی می شود هیچ نکته مهمی فراموش نگردد.

راهنمای استفاده از فعل Get و ساختارهای متفاوت آن