خطی مشی موسسه زبان ایران اروپا

اهداف و خط مشی موسسه زبان انگلیسی ایران اروپا

با سپاس بی کران به درگاه پروردگار دانش آفرین و دادار سخن پرور که به یاری وی و با ذکاوت، کاردانی، و کوشش بی وقفه کارکنان، اساتید، و زبان آموزان مشتاق، دپارتمان زبان ایران – اروپا پس از پشت سر نهادن دشواری های بسیار اکنون پای به مرحله ای نهاده است که بی گمان اوج شکوفایی و نهایت بالندگی علمی است. دستیابی این مهم ممکن نبود مگر با تلاش بی دریغ و همت بی بدیل اعضای سخت کوش این مجموعه پیشرو و به کارگیری دانش به روز جهانی و کار بست تازه ترین و علمی ترین شیوه های آموزش زبان در دنیا. موجب خرسندی بسیار و دلگرمی فزاینده ماست بیان این نکته که اکنون آموزشگاه ایران – اروپا بزرگترین مجموعه آموزش زبان پایتخت است که در راستای انجام رسالت خود افزون بر صداقت کاری، از کادری کاملا کار آزموده و با تجربه و همچنین پیشرفته ترین تجهیزات آموزشی برخوردار است.
به امید شکوفایی روز افزون سطح دانش، فرهنگ و زبان سرزمین پهناورمان، مهد فر و دانش و آراستگی، ایران و آرزوی پیشرفت و بهروزی شما عزیزان، نوید این را می دهیم چندی نخواهد کشید که نام و آوازه آموزشگاه ایران – اروپا جهانی خواهد شد و بی شک آینده روشن زبان آموزی و پیش برد ارتباطات از آن ما خواهد بود.

سوال دیگری دارید؟

اجازه دهید با شما تماس بگیریم.