ارزش ها در موسسه زبان ایران اروپا

ارزش ها در موسسه زبان انگلیسی ایران اروپا

• خدمات:

موسسه زبان ایران اروپا بر آن است که بهترین خدمات آموزشی را در اختیار زبان آموزان قرار دهد. اولویت اصلی در تمامی زمینه‌های آموزشی، زبان آموز است. نیازهای زبان آموزان ما اصلی‌ترین انگیزه‌ای است که ما را در تلاش‌هایمان برای به وجود آوردن مشارکتی کارآمد و موثر در راستای آموزش زبان انگلیسی یاری می‌کند.

• کمال:

با در نظر گرفتن ارزش های اخلاقی که بر صداقت، عدالت، وقار و احترام به زبان آموزان استوار است، تلاش می کنیم ارتباطی صادقانه و حرفه‌‎ای با آنان به وجود آوریم.

• احترام:

پرسنل و استادان موسسه همواره با تمامی زبان آموزان با وقار و حرفه ای برخورد می کنند. ما تفاوت‌های شخصی رفتاری هر شخص را تشخیص داده و برخورد حرفه‌ای را بر مبنای این تفاوتها بنا می‌نهیم.

ارزش ها در موسسه زبان ایران اروپا

• ارتباطات:

همواره تلاشمان این است که ارتباطاتمان را با تمامی زبان آموزان، استادان، پرسنل و همچنین شرکای تجاری توسعه و تقویت بخشیم.

• نوآوری:

ما همواره برآنیم که جدیدترین و به روزترین روش های آموزش و امکانات آموزشی  را در اختیار بگیریم و همواره از تغییرات مثبت در راستای ارتقای سطح کیفی استقبال می‌کنیم.

• کار گروهی:

کارآمدی سیستم ما بر پایه کار گروهی، تنوع فرهنگی فردی و احترام متقابل بنا شده است. ما در قالب یک تیم یکپارچه بصورت گروهی فعالیت می کنیم تا بتوانیم آموزش زبان را ارتقا بخشیم.

سوال دیگری دارید؟

اجازه دهید با شما تماس بگیریم.