گرامر زمان حال کامل و حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

یادگیری زمان‌ها و استفاده درست از آن‌ها، گام مهمی در فرایند آموزش زبان انگلیسی است. در انگلیسی ۱۲ زمان مختلف، مانند زمان حال کامل و حال کامل استمراری داریم که هر کدام در موقعیت‌های متفاوتی به کار می‌روند.

از آنجایی که ممکن است نوع کاربرد این دو زمان برای شما گیج کننده باشد، تصمیم گرفته‌ایم در این مقاله کاربرد، ساختار و تفاوت این دو زمان را به طور کامل به شما آموزش دهیم. با همراه باشید.

زمان حال کامل(Present Perfect)

زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل، برای اشاره به عملی استفاده می‌شود که در گذشته نامشخصی شروع شده و اکنون پایان یافته، ولی همچنان آثار آن تا زمان حال باقی مانده است. حال کامل معادل «زمان ماضی نقلی»، در زبان فارسی است.

ساختار زمان حال کامل به شکل زیر است:

have / has + pp (شکل سوم افعال)

مثال:

I have done all my homework. Now I can go to sleep.

من همه تکالیفم را انجام داده‌ام. اکنون می‌توانم بخوابم.

1- کاربردهای زمان حال کامل

 • بیان کار ناتمام

هنگامی که می‌خواهیم در مورد اقدام ناتمامی صحبت کنیم که از گذشته شروع شده و تا امروز ادامه دارد، از این زمان همراه با کلماتی مثل “since” یا “for” استفاده می‌کنیم.

We have lived in Shiraz for 10 years.

ما ۱۰ سال در شیراز زندگی کردیم. (هنوز هم در این شهر هستیم)

 • بیان کاری که به اتمام رسیده است، ولی آثارش همچنان وجود دارد.

I have lost my keys.

من کلیدهایم را گم کرده‌ام (بنابراین نمی‌توانم وارد خانه‌ام شوم)

 • بیان کاری که انجام شده، ولی زمان انجامش مهم نیست.

I have watched “Friends”.

من سریال فرندز را دیدم. (خود اقدام مطرح است و زمان مهم نیست)

 • بیان تجربیات

برای بیان رویدادهایی که زمانی در طول زندگی یک فرد رخ داده است. در این حالت خود تجربیات مهم است و زمان رویداد، مطرح نیست. معمولا در این حالت، استفاده از کلماتی مانند “ever” و “never” رایج است.

I have been to Tokyo.

من توکیو بودم.

We have never seen that film.

ما هرگز این فیلم را ندیدیم.

 • بیان دفعات انجام کار.

They have visited Paris three times.

آن‌ها سه بار از پاریس دیدن کرده‌اند.

2- منفی کردن زمان حال کامل

برای منفی کردن افعال طبق فرمول زیر، از “not” استفاده می‌شود:

have / has + not + pp

مثال:

I have not eaten breakfast today.

من امروز صبحانه نخورده‌ام.

3- سوالی کردن زمان حال کامل

سوالی کردن در زبان انگلیسی، به چند شیوه انجام می‌شود که عبارتند از:

 • سوالات بله و خیر

این روش ساده‌ترین حالت سوالی کردن در جملات انگلیسی است. تنها کافی است جای “have” یا “has” را با فعل اصلی در جمله عوض کنید.

have / has + فاعل + pp

مثال:

Have I missed the bus?

آیا اتوبوس را از دست داده‌ام؟

 • طرح سوال با کلمات سوالی

در این نوع سوالات از کلمات “Five wh” شامل “when”، “where”، “what”، “who”، “why” و کلمه “how” استفاده می‌کنیم. برای استفاده از این روش، تنها کافی است ابتدا طبق فرمول بالا جای “have” یا “has” را با فاعل جابجا کرده، سپس این کلمات را به ابتدای جمله اضافه کنیم.

What + have / has + فاعل + pp

مثال:

What have you done today?

امروز چه کار کرده‌اید؟

4- قیدهای زمان حال کامل

زمان حال کامل با کلماتی مانند “yet”، “just”، “already”، “almost” “lately”، “recently”و غیره همراه می‌شود.

مثال:

I have not washed the dishes yet.

من هنوز ظرف‌ها را نشستم.

I have just washed the dishes.

من همین چند لحظه پیش ظرف‌ها را شستم.

همچنین عبارات قیدی مانند “so far”، “till now”، “until now”، “up to now”، “up to day” که به مفهوم «تاکنون» هستند، کاربرد زیادی در جملات زمان حال کامل دارند.

 

زمان حال کامل استمراری (Present Perfect continuous)

این زمان، ترکیبی از زمان حال کامل و زمان حال استمراری است و هنگامی به کار می‌رود که می‌خواهیم راجع به عملی که انجام آن در گذشته آغاز شده و همچنان تا الان، بدون قطع شدن ادامه دارد و ممکن است در آینده هم ادامه داشته باشد، صحبت کنیم.

زمان حال کامل استمراری در زبان انگلیسی

ساختار حال کامل استمراری به شکل زیر است:

Have / has + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

I have been living in Shiraz for 10 years.

من به مدت ۱۰ سال است که در شیراز زندگی می‌کنم.

1- کاربردهای حال کامل استمراری

 • کاری از گذشته آغاز و تا زمان حال ادامه دارد.

برای بیان مدت زمان اقدامات ناتمامی که در گذشته شروع شده و تا به امروز ادامه دارد. در این حالت، معمولا از کلماتی مانند “for” و “since” استفاده می‌کنیم.

I have been waiting for the bus for hours.

من ساعت‌ها منتظر اتوبوس بودم.

 • بیان اقدامات تمام شده.

بیان اقداماتی که در حال وقوع بوده است و به تازگی به پایان رسیده است. این اقدامات ممکن است نتیجه قابل مشاهده‌ای نداشته باشند.

I have been running, so I am really hot.

من دویده‌ام، بنابراین گرمم است.

نکته: حال ساده کامل، بر نتیجه عمل تمرکز می‌کند، در حالی که حال کامل استمراری، بر خود عمل متمرکز است.

2- منفی کردن حال کامل استمراری

همانند حال کامل، تنها با افزودن “not”، می‌توان جملات را منفی کرد.

فاعل + have / has + not + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

I have not been walking.

من پیاده‌روی نکرده‌ام.

3- سوالی کردن حال کامل استمراری

در بخش زمان حال کامل، انواع شیوه‌های سوالی کردن در زبان انگلیسی را شرح داده‌ایم و دیگر نیاز به تکرار دوباره مطالب نیست. بنابراین، جهت معرفی جملات سوالی در حال کامل استمراری، تنها ساختار جملات را براساس روش‌های سوالی کردن در زبان انگلیسی را همراه با مثال معرفی می‌کنیم.

 • سوالات بله و خیر

have / has + فاعل + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

Have you been running?

آیا دویده‌اید؟

 • طرح سوال با کلمات سوالی

what + have / has + فاعل + been + to مصدر بدون + … ing

مثال:

What has he been studying?

او در حال مطالعه چه چیزی بوده است؟

4- قیدهای حال کامل استمراری

برای زمان حال استمراری کامل، قیدهایی مانند “always”، “only”، “never”، “ever”، “still”، “just” و غیره به کار برده می‌شود.

مثال:

You have only been waiting here for one hour.

شما فقط یک ساعت اینجا منتظر بودید.

تفاوت زمان حال کامل با حال کامل استمراری:

تفاوت زمان حال کامل و زمان حال کامل استمراری در انگلیسی

به این دو مثال توجه کنید:

I have lived in Shiraz for 10 years.

من ۱۰ سال در شیراز زندگی کردم.

I have been living in Shiraz for 10 years.

من به مدت ۱۰ سال است که در شیراز زندگی می‌کنم.

همان‌طور که می‌بینید، حال کامل زمانی به کار می‌رود که عملی که در گذشته انجام شده، اکنون به پایان رسیده است و ما شاهد نتایج و آثار آن هستیم. ولی در نوع استمراری، آن عمل همچنان در حال انجام است و تداوم دارد.

همچنین، حال کامل برای موقعیت‌های پایدار و قطعی که دارای نتیجه مشخص هستند، به کار می‌رود. ولی در حال کامل استمراری، از اقدامات نیمه تمام صحبت می‌شود و بیشتر تمرکز روی خود آن عمل است.

مثال:

I have written the Politics essay

مقاله سیاسی‌ام نوشته شده است. (اقدام تمام شده)

I have been writing the Politics essay

من دارم مقاله سیاسی‌ام را می‌نویسم. (اقدام هنوز در جریان است)

در جدول زیر، تفاوت‌های بین این دو را به صورت مقایسه‌ای بیان کرده‌ایم:

حال کامل حال کامل استمراری
استفاده از شکل سوم فعل (PP) در ساختار جمله استفاده از فعل اصلی همراه با(ing)
تاکید بر نتیجه اقدام تاکید بر فرایند اقدام
بیانگر دفعات انجام عمل بیانگر مدت زمان کار انجام شده
توصیف عملی که اکنون به پایان رسیده است. توصیف عملی که از گذشته شروع شده، در حال انجام است و ممکن است استمرار داشته باشد.
توصیف کننده فعالیت‌های مستمر و طولانی مدت توصیف کننده فعالیت‌های یا موقعیت‌های موقتی

نکته مهم در کاربرد شکل سوم افعال

اکثر افعال انگلیسی، با اضافه شدن پسوند “ed” به انتهای کلمه، به فرم سومین حالت فعل درمی‌آیند. مانند:

Simple Present Tense
مصدر
Simple Past Tense
گذشته ساده
past participle (pp)
اسم مفعول
Play Played Played

اما برای برخی افعال، این قانون صدق نمی‌کند و جز افعال بی‌قاعده هستند. مانند:

Simple Present Tense
مصدر
Simple Past Tense
گذشته ساده
past participle (pp)
اسم مفعول
Awake awoke awoken

هیچ الگوی خاصی برای افعال بی قاعده وجود ندارد، به همین دلیل بهتر است جدول افعال بی‌قاعده زبان انگلیسی را تهیه کنید و چندین بار آن‌ها را بخوانید تا بتوانید این دسته از افعال را به خاطر بسپارید.

استثنا: برخی مواقع نمی‌توان از فرم استمراری استفاده کرد.

برخی افعال، مانند افعال غیر استمراری یا Non-Action Verb را نمی‌توان در زمان‌های استمراری به کار برد. برای همین، هنگام استفاده از این نوع افعال، از فرم حال کامل استفاده کنیم.

برخی از این افعال عبارتند از:

Like / Love / Hate / Need / Prefer / Know / Realize / Suppose / Understand / Believe / Remember / Belong / Fit / Contain / Consist / Seem / See / Hear

 

نتیجه‌گیری

در این مقاله، زمان حال کامل (Present Perfect) و حال کامل استمراری (Present Perfect continuous) در زبان انگلیسی را به طور کامل به شما معرفی کرده‌ایم و امیدواریم که به خوبی با این مبحث آشنا شده باشید.

در صورتی که سوال بیشتری در این زمینه دارید، برای ما کامنت بگذارید تا کارشناسان ما در آموزشگاه زبان ایران و اروپا پاسخ شما را بدهند.

تد تاک و تاثیرات آن در یادگیری زبان انگلیسی

در دنیای امروز ما، فراگیری زبان های خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است. چرا که با توجه به پیشرفت های اخیر در تمامی زمینه های علمی و فرهنگی، دانستن زبان انگلیسی که به نحوی زبان بین المللی و سطح یک دنیا معرفی شده بسیار حائز اهمیت می باشد. فراگیری زبان انگلیسی به روش های متعددی امکان پذیر می باشد که هر یک بر اساس اصول خاصی هستند. در ادامه این مطلب از موسسه زبان ایران اروپا با ما همراه باشید تا به معرفی روش تد تاک یکی از روش های مهم و کاربردی در یادگیری این زبان بپردازیم.

تد تاک چیست؟

تد تاک چیست؟

 

بدون شک یادگیری زبان های خارجی می تواند تاثیر زیادی در روند شغلی ما داشته باشد. البته این که برای یادگیری زبان از چه روش هایی استفاده نماییم نیز اهمیت زیادی دارد؛ چرا که روش های متعدی در این زمینه معرفی شده اند و هر یک به نوبه خود در یادگیری افراد تاثیر بسزایی دارند.

تد تاک مخفف شده (Technology، Entertainment، Design) است و یکی از کاربردی ترین روش های متمایز در یادگیری زبان انگلیسی است. تد یکی از بزرگترین سازمان های آمریکایی است که همایش ها، سمینارها و سخنرانی های زیادی را به صورت رایگان ارائه می دهد. این سازمان در ابتدای امر همایش ها و سخنرانی هایی در زمینه تکنولوژی و طراحی ارائه می داد و همین امر سبب شد که شهرت جهانی پیدا کند و کم کم گام های بزرگی در زمینه ایده پردازی هایی برای کسب و کار به روش های مختلف ارائه دهد.

تد تاک چه تاثیری در یادگیری زبان انگلیسی دارد؟

با توجه به تعاریف فوق، تد تاک یک روش کاربردی در زمینه طراحی و ایده پردازی است که با استفاده از روش های کاربردی همانند سخنرانی و همایش، راهکارهای اثر بخش را در اختیار کاربران و افراد قرار می دهد. بدون شک این کمپانی در زمینه معرفی و یادگیری زبان های خارجی، از جمله زبان انگلیسی نیز می تواند نقش شایانی داشته باشد.

اخیرا شاهد حضور این روش در موسسه های زبان معتبر در سراسر کشور هستیم. در این روش هیچ آموزشی به صورت رسمی وجود ندارد و تنها داستان های الهام بخشی بازگو خواهد شد که به شما ایده هایی برای یادگیری می دهد.

تد تاک، یک سایت رسمی است که برای گسترش آگاهی روش های موثری را برای لرنینگ در اختیار کاربران قرار می دهد و کاربران می توانند با مراجعه به آن از نکات مهمی که در سخنرانی و سمینار های عنوان می شود، ایده های جذابی را دریافت نمایند.

نقش تد تاک در آموزش آنلاین زبان انگلیسی

نقش تد تاک در آموزش آنلاین زبان انگلیسی

در بهترین آموزشگاه های زبان عموما از روش های به روز و موثر برای آموزش در تمامی دوره های مکالمه زبان انگلیسی استفاده می شود که تد تاک با داشتن ویژگی های منحصر به فرد یکی از اصلی ترین روش ها است. بدون شک این سوال در ذهن شما وجود دارد که چرا تد تاک این همه می تواند در لرنینگ زبان موثر باشد؟ در پاسخ می توان عامیانه بودن آن را یکی از دلایل اصلی عنوان کرد.

به دلایل زیر TED Talk از اهمیت زیادی برخوردار است:

 • نگاه به آینده: در این روش سخنوران زیادی از تجارب خود در گذشته نکاتی را در اختیار کاربران قرار می دهند. به همین دلیل شما می توانید پیش از روبرو شدن با هر واقعه ای، جواب آن را از پیش بدانید. تجربه و داستان زندگی افراد می تواند تاثیر زیادی در یادگیری شما داشته باشد.
 • بیان تجارب: با توجه به اینکه افراد سخنور داستان زندگی خود را به زبان کاملا عامیانه و ساده در اختیار شما قرار می دهند؛ بنابراین می توان از آن ها نهایت استفاده را برد.
 • رونویسی سخنرانی: در طول کلاس های آنلاین زبان انگلیسی، تمامی مطالب عنوان شده به صورت رونوشت در اختیار کاربر قرار میگیرد که نقش موثری در بهبود حافظه و افزایش درک آن ها می شود. برای دسترسی به آن می توان گزینه Transcript را فعال نمود.
 • سخنران حرفه ای: بدون شک هر آموزش خوبی به داشتن آموزگار بهتر نیاز دارد. در روش تد تاک سخنرانان حرفه ای با بیان روش های خود از طریق مقالات، کتاب و سی دی های فشرده راه یادگیری زبان انگلیسی را فراهم تر می کنند که به واسطه آن می تواند درک بهتری از مطالب را فراهم می نماید.
 • الهام بخشی و ایده پردازی: بر خلاف کلاس های آموزشی حضوری و غیر حضوری، در روش تد تاک از راهکارهای عامیانه و کلیشه ای استفاده نمی شود. سخنوران در زمینه های متفاوتی از عالم و هستی صحبت می نمایند. این امر سبب افزایش انگیزه، ایده بخشی به افکار کاربران و سبب افزایش دیدگاه و گسترش تفکر آن ها می شود.

تد تاک و آزمون آیلتس

همانطور که عنوان شد یادگیری زبان انگلیسی به روش های مختلفی صورت می گیرد. برخی کلاس های فشرده را انتخاب می کنند، برخی دیگر دیدن فیلم های آموزشی و سریال ها را ترجیح می دهند و افرادی هم سعی در ثبت نام آزمون ماک آیلتس را دارند و در آزمون های آزمایشی آیلتس شرکت می کنند.

فراگیری زبان جدید بسیار شیرین است و باعث ارتقا شما در ابعاد مختلف زندگی خواهد شد. برای شرکت در دوره های آیلتس لازم است ابتدا آزمون های آموزشی آن را بگذرانید. در آزمون آزمایشی آیلتس هنرجویان فرصت خوبی برای محک زدن خود کسب می نمایند.

تاثیر برترین سخنران های تد تاک در یادگیری زبان انگلیسی

بدون شک تسلط به یک حرفه، بدون تمرین و استمرار امکان پذیر نیست. در روش تد تاک به افراد یاد داده می شود که چگونه برای یادگیری زبان انگلیسی به آن زبان صبحت کنند. تد تاک با یادآوری روش های متعدد، از لهجه دار بودن زبان آموزان جلوگیری می کند؛ چرا که تفاوت لهجه ها می تواند شما را انگشت نما کند و سبب شود که شما نتوانید به خوبی انگلیسی صحبت کنید و همین امر سبب کاهش اعتماد بنفس می شود، اما چرا؟

 • Safwat Saleem در پاسخ به سوال فوق زبان آموزان را دعوت به افزایش اعتماد به نفس می کند، به باور وی تفاوت دلیل بر اشتباهی بودن نیست.
 • Chris Anderson می گوید “تنها لازم است که در زمان صحبت کردن ژست، لحن، نحوه گفتار و موضوع بحث خود را با هم هماهنگ کنید تا به نظر شنوندگان جذاب باشید و برای این کار می توانید از داستان های عاطفی دوران کودکی ایده بگیرید”.
 • Sal Khan سعی می کند در سخنرانی های خود از مکان آموزش ایده بگیرد. از نظر او “مدارس مکانی ناخوشایند برای دانش آموزان هستند، زیرا نمی توانند آموزش های لازم را فراهم سازند.” بنیان گذار آکادمی خان از تغییر مکان آموزش زبان صحبت می کند که می تواند تاثیر زیادی در گسترش تفکران زبان آموزان داشته باشد.
 • Mary Norris از ویراستاری های پشت پرده صحبت می کند. او آموزش زبان را به یک مقاله تشبیه می کند که برای پختگی نیاز به ویرایش توسط افراد زیادی دارد. به باور سردبیر نیویورکر “زبان آموزانی که بتوانند به درستی ویراستاری و گرامر زبان را فرا گیرند، می توانند به خوبی مکالمات رایج انگلیسی را در گفتگو های خود جای دهند بدون اینکه نیاز به فکر یا برنامه از پیش تعیین شده داشته باشند.”
 • Erin McKean، تغییرات زبان انگلیسی را در طول تاریخ مورد نقد و بررسی قرار می دهد. در سخنرانی های وی شاهد به کارگیری درست کلمات و نحوه کاربرد هر یک از آن ها هستیم. وی باور دارد که در زبان انگلیسی امروز کمتر کلماتی را مشاهده می کنیم که در صد سال پیش استفاده شده است. ایرین معتقد است “زبان آموزان تصور می کنند که باید از هر کلمه به صورت درست و در جای خود استفاده کرد، این در حالی است که به باور وی افراد می توانند با گسترش دید و تفکر خود کلمات جدید را خلق و از آن در گفتگوی خود استفاده نمایند.”
 • James Geary از دیگر سخنوران تد تاک است که برای یادگیری بهتر زبان انگلیسی، استفاده از استعاره ها را پیشنهاد می کند. به باور این سخنران حرفه ای، استفاده از ایهام، اشاره و استعاره می تواند مکالمات را قوی و سرعت یادگیری را افزایش می دهد. جیمز معتقد است که استفاده از استعاره در مکالمات تاثیر زیادی شنوندگان دارند.
 • Nalo Hopkinson، داستان سرایی را یکی از روش های موثر در آموزش زبان انگلیسی معرفی می کند. هاپکینسون معتقد است که “علاقه افراد به داستان ها سبب می شود که نگارش درستی از زبان را در ذهن خود داشته باشند.” به باور وی افراد با خواندن داستان ها می توانند جایگاه کاراکتر ها را درک کنند و احساسات آن را حس نمایند.

نتیجه گیری

با توجه به موارد عنوان شده و نظر سخنوران این سازمان، افراد از طریق تد تاک به روش های مختلف می توانند زبان انگلیسی را به سادگی بیاموزند. علاوه بر افراد مذکور، سخنرانان زیادی در این سازمان فعالیت دارند که هریک روش های خاص خود را معرفی می کنند. TED Talk یکی از بهترین و کاربردی ترین راه ها برای لرنینگ زبان است و به افراد در افزایش سطح یادگیری کمک می کند. کاربران می توانند با مراجعه به سایت تد بسیاری از مسائل و نکات را مشاهده کنند و تمرکز خود را روی آن ها قرار دهند.

منتور آیلتس | خدمات منتور آیلتس ایران اروپا

تمامی زبان آموزانی که قصد دارند در آزمون آیلتس شرکت کنند قبل از آن لازم است میزان توانایی هایشان را محک بزنند. به این منظور موسسه ایران اروپا با برگزاری آزمون های آزمایشی آیلتس، سوالات و شرایط آزمون را برای داوطلبان شبیه سازی کرده است تا بتوانند تجربه شرکت در آزمون را داشته باشند. موفقیت در آزمون نیازمند تلاش زبان آموز است و این امر ممکن است به صورت خود آموز چندان موفقیتی برای داوطلب نداشته باشد. بنابراین پیشنهاد ما به شما داشتن یک منتور آیلتس است تا زبان آموزان بتوانند تحت نظارتش در آزمون اصلی موفق شوند.

منتور آیلتس کیست و چه وظیفه ای بر عهده دارد؟

 • منتور آیلتس فردیست که گام به گام داوطلب را برای موفقیت در آزمون آیلتس همراهی می کند.
 • با راهنمایی و برنامه ریزی دقیق و منظم، داوطلب را آماده می کند تا به اهدافش نزدیک شود.
 • به زبان آموز مشاوره می دهد تا بتواند بر ترسش غلبه کرده و هنگام شرکت در آزمون استرس نداشته باشد.
 • با برنامه ریزی به تقویت مهارت های اصلی اسپیکینگ، لیسنینگ، رایتینگ و ریدینگ که از سوالات آزمون آیلتس هستند، می پردازد؛ سپس به بررسی و رفع اشکال زبان آموز اقدام می کند.
 • بر اساس توانایی های زبان آموز، برای انجام تکالیفش زمان بندی می کند.
 • شیوه های تمرینی متفاوت و راهکارهای لازم جهت حل مشکل ارائه می دهد.
 • داشتن برنامه آموزشی مدون و پیگیری مدوام جهت دستیابی به نتیجه مطلوب از وظایف منتور آیلتس می باشد.

آزمون ماک آیلتس ایران اروپا:

آزمون آزمایشی ماک - ایران اروپا

 • سوالات آزمون: سوالات بخش های Reading و Listening در این آزمون کاملاً استاندارد هستند و داوطلبان سوالات را در کتاب های آیلتس که در بازار موجود می باشند، ندیده اند و حتی در منابع PDF اینترنتی وجود ندارند. سوالات آزمون ماک آیلتس ایران اروپا از نظر مولفه های روان سنجی آنها (Psychometrics) از قبیل پایایی (Reliability)، روایی (Validity)، میزان دشواری (Item Facility) و میزان تمایزگرایی (Item Discrimination) با آزمون آیلتس اصلی تفاوتی ندارد.
 • پاسخ نامه: برگه های پاسخ نامه بخش ریدینگ، لیسنینگ و نیز برگه های تسک ۱ و ۲ بخش رایتینگ به گونه ای طراحی شده است که به طور صد در صد با برگه های آزمون اصلی مشابه می باشد. همچنین از لحاظ رنگ و جنس کاغذ، ابعاد و فاصله خطوط همچنین باکس ها دقیقا مانند برگه آزمون اصلی می باشند تا داوطلبان بتوانند آزمونی شبیه به آزمون اصلی را تجربه کنند و از میزان استرسشان هنگام ورود به جلسه بکاهند.

داوطلبان با شرکت در آزمون های ماک آیلتس در موسسه ایران اروپا با نحوه صحیح پاسخ دهی به سوالات ریدینگ و لیسنینگ آشنا می شوند. همچنین در برگه های بخش رایتینگ می توانند تعداد کلمات را تنظیم کنند.

 • موضوعات بخش نگارش: موضوعات بخش نگارش (Writing) در آزمون آزمایشی آیلتس در دو ماژول آکادمیک و جنرال منتخب از سوالات دوره های گذشته آزمون اصلی می‌باشند. در طراحی این سوالات، معمولا سوالاتی برگزیده می شود که برای داوطلبان دشوار بوده و درک و ایده پردازی آن ها چالش برانگیز است. به این ترتیب داوطلبان می توانند مهارت ها و توانایی هایشان را بسنجند و در صورت لزوم آن را تقویت کنند.

چرا ما به شما آزمون های آزمایشی ماک آیلتس ایران اروپا را پیشنهاد می دهیم؟

ماک آیلتس - ایران اروپا

یکی از ویژگی هایی که آزمون های ماک در موسسه ایران اروپا را از سایر موسسات متمایز می کند توضیحات انتهای آزمون آزمایشی آیلتس می باشد.

به این صورت که آزمون با انتهای بخش رایتینگ خاتمه نمی یابد. هنگامی که پایان آزمون اعلام می شود برگه ها جمع آوری شده و سپس به مدت 50 دقیقه برای داوطلبان در مورد نکات کلیدی تاپیک های تسک 1 و 2 ماژول های آکادمیک و جنرال، ایده های جالب جهت نگارش آن ها توضیح داده می شود.

در حوزه Task Response، به داوطلبان اطلاعاتی برای به هم پیوستن ایده ها و همچنین قالب کلی جهت نگارش آنها توضیحات داده می شود.

استقبال داوطلبان در این قسمت از آزمون بسیار زیاد است. زیرا این امکان برای آن ها فراهم می شود تا بتوانند ایده پردازی کرده و به کمک استاد آیلتس مجرب درک و فهم خود را از موضوع به صورت حرفه ای ارتقا دهند.

این بخش همانند کارگاهی برای داوطلبان محسوب می شود و سبب پیشرفت در نگارش و همچنین کسب مهارت های لازم می شود.

آزمون شفاهی آیلتس:

در آزمون شفاهی استاندارد های لازم با آزمون ماک آیلتس در ایران در نظر گرفته شده است. ممتحنین آزمون شفاهی اساتیدی حاذق و کارآزموده هستند و دارای مدرک کارشناسی ارشد یا دکترا در رشته آموزش زبان انگلیسی می باشند.

این افراد سابقه تدریس حرفه ای ده ساله در زمینه آموزش داوطلبان آیلتس را دارند و در مراکز آزمون اصلی آموزش دیده اند. موسسه زبان ایران اروپا بر روی شیوه مدیریت مصاحبه، نمره دهی همچنین دادن بازخورد آنها نظارت دارد.

سوالات بخش شفاهی (Speaking) ماک ایران اروپا نیز از سوالات رایج در آزمون های اصلی آیلتس انتخاب می‌شوند و داوطلبان با نحوه سوالات آشنایی پیدا خواهند کرد.

ممتحن پس از اتمام آزمون شفاهی چه وظایفی بر عهده دارد؟

 1. نمره داوطلب بر اساس روان صحبت کردن، تلفظ لغات، دایره واژگان، استفاده مناسب و بجا از کلمات و رعایت نکات دستوری مشخص می شود.
 2. تکینیک ها و روش های تمرینی مختلف جهت بهبود در روند نمره داوطلب داده می شود تا نتیجه مطلوبی در آزمون اصلی کسب کند.
 3. این روش که پس از آزمون شفاهی آموزش هایی در راستای بهتر شدن توانایی های داوطلبان صورت می گیرد، با استقبال گسترده ای روبرو شده است.
 4. یکی از ویژگی های برتر آموزش این است که فرد پس از آزمون پاسخ های خود را در ذهن دارد به همین دلیل ممتحن به راحتی می تواند نقاط ضعف و قوتش را تحلیل کند.

تحلیل حضوری بخش نگارش:

آزمون ماک آیلتس - ایران اروپا

پس از اتمام آزمون شفاهی نوبت به تحلیل بخش نگارش می شود. داوطلبان می توانند با یکبار حضور در موسسه، نقاط ضعف و قوت شان در دو مهارت اسپیکینگ و رایتینگ شناسایی کنند.

ممتحن 20 دقیقه برای این بخش وقت می گذارد و در حضور داوطلب، متن نگارش در تسک یک و تسک دو را خط به خط خوانده و ایرادات او را مشخص می کند.

انتخاب واژگان (Word Choice)، هم آیی (Collocation)، دستور زبان و نیز در حوزه ایده پردازی مرتبط با موضوع (Task Response) و پیوستگی بین جملات و ایده ها (Cohesion and Coherence)از جمله نکاتیست که ممتحن به بررسی، ارزیابی و تشریح آن ها می پردازد.

نمره داوطلب با توجه به معیار های بیان شده به داوطلب اعلام می شود.

در نهایت ممتحن نمره کسب شده در آزمون را با نمره ای که قرار است در آزمون اصلی کسب کند، مقایسه می کند. به داوطلب شیوه های تمرینی و راهکارهای لازم داده می شود تا بتواند در آزمون اصلی نمره لازم کسب کند.

انتخاب تایم دلخواه برای آزمون شفاهی و تحلیل حضوری بخش نگارش

داوطلبانی که در آزمون شفاهی ماک ایران اروپا شرکت می کنند، می توانند تاریخ و ساعت آزمون را به دلخواه انتخاب کنند. دو روز قبل از آزمون کتبی پورتال اختصاصی هر داوطلب در سامانه فعال می شود. داوطلبان می توانند با مراجعه به این پورتال و با توجه به شرایط روز و ساعت مد نظرشان را مشخص کنند.

سیستم اطلاع رسانی خودکار

هنگامی که در پورتال اختصاصی آزمون ماک آیلتس در موسسه زبان ایران اروپا، ثبت نام می کنید تمامی فرایند های آزمون از جمله ثبت نام، فعال شدن پورتال برای انتخاب زمان آزمون اسپیکینگ، تاریخ و ساعت دقیق شروع آزمون و اعلام نتایج به صورت هوشمند و از طریق سامانه پیام کوتاه برای شما ارسال خواهد شد.

ارسال فایل های صوتی

پس از اتمام مصاحبه شفاهی و تحلیل حضوری رایتینگ، فایل های صوتی مصاحبه شفاهی، تحلیل مصاحبه شفاهی و تحلیل رایتینگ با فرمت MP3 در پورتال اختصاصی داوطلب قرار می گیرد.

داوطلبان می توانند به راحتی فایل ها را دانلود کرده و در صورت لزوم از آن استفاده کنند.

کلاس های آنلاین زبان انگلیسی در موسسه ایران اروپا

آموزشگاه ایران اروپا با تلاش فراوان توانسته است برای نوآموزان و علاقه مندان آموزش زبان انگلیسی به صورت آنلاین برگزار کند. در این دوره های آموزشی، 4 مهارت صحبت کردن، گوش کردن، خواندن و نوشتن تدریس می شود. در این دوره با تمرکز ویژه بر روی مهارت گفتاری (Speaking) و تقویت آن، زبان آموزان را آماده می کند تا پس از پایان هر ترم بتوانند از ساختار و کلماتی که آموخته اند، به راحتی در مکالمات روزمره استفاده کنند.

در برگزاری کلاس ها به صورت آنلاین از بهترین و پیشرفته ترین نرم افزارها استفاده شده است و زبان آموزان می توانند همانند کلاس های حضوری آموزش های لازم را با همان کیفیت ببینند. در آموزش آنلاین هیچ محدودیتی برای زبان آموزان و استادان در بخش پرسش و پاسخ و همچنین ارسال فایل های صوتی و تصویری به وجود نمی آید.

همه افراد در داخل و خارج از کشور می توانند در کلاس های آنلاین زبان انگلیسی ایران اروپا شرکت کنند و هیچ محدودیتی برای افراد وجود ندارد.

دوره های عمومی زبان انگلیسی با کتاب های Four Corners و Passages برای بزرگسالان برگزار می شود. دوره های تخصصی برای ارتقای مهارت‌ های شغلی و دوره های آمادگی برای آزمون های بین المللی مثل IELTS یا iBT به صورت آنلاین برای داوطلبان برگزار می شود.

یکی از مزیت های دیگر کلاس های آنلاین زمان بندی کلاس ها می باشد که با توجه به نیاز شما تعیین می شود.