نوشته‌ها

6 نکته برای آنکه مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی موفق تری داشته باشید

اگر هنگام مکالمه تلفنی، صحبت کردن به زبان انگلیسی برای شما دشوار است ، این مقاله را تا انتها بخوانید. این مقاله، با هدف ارائه راه های مناسب برای ایجاد مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی درست ، تهیه و تنظیم شده است. ضمن این که در این مقاله شما با انواع روش های مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی آشنا می شوید.

قبل از تماس چند دقیقه ای وقت بگذارید . در مورد آنچه در نظر دارید راجع به آن صحبت کنید کمی فکر کنید . بدانید قرار است در مورد چه مسائلی مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی داشته باشید و احتمالا چه حرف هایی بشنوید.  هریک از موارد بهتر است در پاسخ چه چیزی گفته شود؟ از عباراتی که در زبان انگلیسی مرسوم است و متناسب با موضوع مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی شماست، نوشته ای تهیه کرده و با توجه به آن عبارات حرف های خود را چندین مرتبه تمرین کنید.

ادامه مطلب …