دوره های تخصصی مکالمه (دیپلم)

دوره های تخصصی مکالمه (دیپلم)، خاص موسسه زبان ایران اروپا ست و نتیجه سال ها تجربه و تحقیق در حوزه آموزش زبان می باشد.


در دوره های تخصصی مکالمه (دیپلم)، که مشتمل بر 3 دوره دیپلم در سیستم آموزشی Four Corners، FCE , Passages است.

زبان آموزان این سه سطح  را می گذرانند و در پایان هر دوره ، در صورت قبولی در آزمون نهایی ، موفق به کسب مدرک می شوند.

دوره های دیپلم موسسه ایران اروپا