دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی (دیپلم)

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی، خاص موسسه زبان ایران اروپا بوده و نتیجه سال‌ها تجربه و تحقیق در آموزش زبان انگلیسی است.


دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی، شامل 3 دوره دیپلم در سیستم آموزشی Four Corners، FCE , Passages است.

زبان آموزان این سه سطح را گذرانده و در پایان هر دوره، در صورت قبولی در آزمون نهایی موفق به کسب مدرک می‌شوند.

دوره های آموزش مکالمه زبان انگلیسی