نوشته‌ها

مشکلات و چالش های زندگی در کشورهای انگلیسی زبان

مدت نسبتا زیادی است که خیلی از افراد از با تحصیلات و موقعیت‌های شغلی و اجتماعی گوناگون، به مهاجرت و زندگی در کشورهای انگلیسی زبان فکر می‌کنند. دلیل اصلی این موضوع هم روشن است: رسیدن به نوعی رفاه بیشتر.

این موضوع خیلی بدیهی به نظر می‌رسد، و خیلی از افراد هم از روی دیگر این سکه بی‌خبر بوده و فکر می‌کنند زندگی در کشورهای انگلیسی زبان برایشان به جز خوشی چیز دیگری به همراه ندارد.

قبل از گرفتن هر گونه تصمیم، باید بدانیم هدف ما از مهاجرت چیست، در کشور خارجی مورد نظر چه کار می‌خواهیم بکنیم و در نهایت می‌خواهیم به کجا برسیم.

در این مطلب می‌خواهیم مسائلی را توضیح دهیم که اکثر مهاجران یا از آنها بی خبرند یا تمایلی ندارند به آنها فکر کنند: مسائل و مشکلاتی که در زندگی در یک کشور خارجی با آنها روبرو خواهند شد.

قصد ما ناامید کردن یا ترساندن شما نیست! شما احتمالا همین حالا هم نصمیم خود را گرفته‌اید. ما فقط می‌خواهیم که با دید بازتری به موضوع نگاه کنید.

ادامه مطلب