متن های برندگان چالش شب یلدای 1398

ضمن تشکر و قدردانی از همه بزرگوارانی که وقت گذاشتن و در این چالش شرکت کردند. از نظر ما تمام کسانی که در این چالش شرکت کردند برنده هستند ولی طبق قولی که داده بودیم 3 نفر از شما را به عنوان نفرات برتر معرفی کردیم.

شما می‌توانید متن ارسالی 3 نفر برتر را در این صفحه مطالعه فرمایید.

زهرا کاظمی راد
شهره دانشور
مریم مهدی