قراردادهای برون سازمانی (اقماری) – قرارداد با شرکت ها

کلاس های برون سازمانی موسسه ایران اروپا

قرارداد با شرکت ها

موسسه زبان ایران اروپا مفتخر است اعلام دارد که قادر به برگزاری کلاس‌های زبان انگلیسی برای سازمان‌ها، ارگان‌ها، شرکت‌های خصوصی و دولتی می‌باشد، لازم به ذکر است تمامی این کلاس‌ها در محل سازمان مربوطه برگزار می‌گردد. متقاضیان شرکت در این کلاس‌ها از جمله مدیران ارشد، مسئولین و کارکنان پس از شرکت در آزمون تعیین سطح که توسط کارشناسان ما بصورت انفرادی انجام می‌شود، قادر به شرکت در کلاس‌های مربوطه خواهند بود.

طول هر ترم در دوره های اقماری 14 جلسه بوده که پس از پایان هر درس زبان آموزان موظف به شرکت در آزمون آن درس هستند و در انتهای دوره آزمون کلی بصورت کتبی و شفاهی برگزار می‌گردد.

شایان ذکر است در هریک از بسته‌های آموزشی 7 جلسه بحث آزاد و فیلم بصورت رایگان با هدف ارتقای مهارت‌های گفتاری و شنیداری زبان آموزان گنجانده شده است.

قرارداد های برون سازمانی موسسه ایران اروپا