دوره‌های تخصصی در موسسه زبان انگلیسی ایران اروپا

دوره های تخصصی زبان - ایران اروپا
انگلیسی مخصوص فعالان صنایع
انگلیسی ویژه مشاغل
انگلیسی ویژه مشاغل - ایران اروپا
مهارت های حرفه ای تجارت
دوره های تخصصی موسسه ایران اروپا
ویژه مدیران ارشد
مهارت های حرفه ای تجارت - ایران اروپا
دوره های آمادگی آزمون های دانشگاه کمبریج
مهارت های عمومی شغلی
ویژه مدیران ارشد - ایران اروپا

تاکید اصلی در تمامی این دوره‌ها، تسلط بر تمامی مهارت‌های زبان (صحبت کردن، گوش کردن، خواندن، نگارش و کاربرد زبان، واژگان و ساختار) است.