زمان بندی کلاس ها

کلاس‌های موسسه زبان ایران اروپا هر ۱۵ روز یک بار در یکم و پانزدهم هر ماه در تمامی سطوح شروع می‌شود.

 • 3 روز در هفته

  شنبه، دوشنبه و چهارشنبه هر جلسه 1 ساعت و 30 دقیقه

 • 2 روز در هفته

  یکشنبه و سه شنبه هر جلسه 1 ساعت و 30 دقیقه

 • 1 روز در هفته

  فقط پنجشنبه و یا فقط جمعه، 3 ساعت

  به صورت 2 جلسه 1 ساعت و 30 دقیقه‌ای

ساعات برگزاری کلاس‌ها از ۸ صبح تا 10 شب متغیر هستند تا دانشجویان بتوانند با فراغ بال ساعات مناسب و دلخواه خود را انتخاب کنند.