نوشته‌ها

با آزمون ها و مدارک زبان انگلیسی آشنا شوید و کاربرد هر یک را بشناسید

آیا انواع مدارک زبان انگلیسی و کاربرد هریک را می‌شناسید؟ آیا می‌دانید برای شرکت در آزمون دکترا، کدام یک از مدارک زبان انگلیسی را باید اخذ کنید؟ در این مطلب درباره ی 5 مورد از مهمترین مدارک زبان انگلیسی، بخش‌های آزمون هریک و تعدادی از منابع قوی و غنی را برای آمادگی آزمون‌ها به شما معرفی کنیم.

 

ادامه مطلب …