نوشته‌ها

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

این مقاله، با هدف ارائه راه های مناسب برای ایجاد مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی درست می باشد، ضمنا در این مقاله شما با انواع روش های مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی آشنا می شوید.

اگر مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی برای شما دشوار است، قبل از تماس چند دقیقه ای وقت بگذارید و در مورد آنچه در نظر دارید راجع به آن صحبت کنید کمی فکر کنید و بدانید قرار است در مورد چه مسائلی مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی داشته باشید و احتمالا چه حرف هایی بشنوید و بهتر است در پاسخ چه چیزی گفته شود. از عباراتی که در زبان انگلیسی مرسوم است و متناسب با موضوع مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی شماست، نوشته ای تهیه کرده و با توجه به آن عبارات حرف های خود را چندین مرتبه تمرین کنید.

مطمئن باشید که به اندازه کافی وقت در اختیار دارید. تلاش کنید که تا حد ممکن آرامش خود راحفظ کرده و خونسرد باشید. اگر زمان کافی ندارید عجله نکنید، صبر کنید و در فرصتی مناسب تماس بگیرید. مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی ده دقیقه ای موفقیت آمیز بسیار موثرتر از یک مکالمه تلفنی پنج دقیقه ای ناموفق است.

ادامه مطلب …