نوشته‌ها

6 نکته برای آنکه مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی موفق تری داشته باشید

مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی

اگر هنگام مکالمه تلفنی، صحبت کردن به زبان انگلیسی برای شما دشوار است ، این مقاله را تا انتها بخوانید. این مقاله، با هدف ارائه راه های مناسب برای ایجاد مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی درست ، تهیه و تنظیم شده است. ضمن این که در این مقاله شما با انواع روش های مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی آشنا می شوید.

قبل از تماس چند دقیقه ای وقت بگذارید . در مورد آنچه در نظر دارید راجع به آن صحبت کنید کمی فکر کنید . بدانید قرار است در مورد چه مسائلی مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی داشته باشید و احتمالا چه حرف هایی بشنوید.  هریک از موارد بهتر است در پاسخ چه چیزی گفته شود؟ از عباراتی که در زبان انگلیسی مرسوم است و متناسب با موضوع مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی شماست، نوشته ای تهیه کرده و با توجه به آن عبارات حرف های خود را چندین مرتبه تمرین کنید.

مطمئن باشید که به اندازه کافی وقت در اختیار دارید. تلاش کنید که تا حد ممکن آرامش خود راحفظ کرده و خونسرد باشید. اگر زمان کافی ندارید عجله نکنید، صبر کنید و در فرصتی مناسب تماس بگیرید. مکالمه تلفنی به زبان انگلیسی ده دقیقه ای موفقیت آمیز بسیار موثرتر از یک مکالمه تلفنی پنج دقیقه ای ناموفق است.

ادامه مطلب …