نوشته‌ها

تقویت مهارت نوشتن در زبان انگلیسی

تقویت مهارت نوشتن در زبان انگلیسی

تقویت مهارت نوشتن در زبان انگلیسی

بین چهار مهارت زبان انگلیسی، مهارت نوشتاری (Writing) یکی از مهمترین مهارت ها در آموختن و تقویت زبان انگلیسی بوده که همیشه مورد توجه زبان آموزان و مدرسان قرار گرفته است. بنابراین برای یادگیری و تقویت مهارت نوشتن در زبان انگلیسی خود نکات زیر را فرا بگیرید.

1 – به نشانه های نوشتاری توجه کنید، به ویژه به «ویرگول» و «نقطه» چون این دو علامت جریان فکری شما را تنظیم و به آن جهت میدهند و همچنین به شما کمک میکنند تا روانتر و دقیق تر بنویسید.

2 – سعی کنید در زمان نوشتن متن از ویرایش و تصحیح خود دست بکشید. نوشتن و ویرایش دو مقوله جدا از هم هستند که هر کدام از نیمکره ی مخصوص خود در مغز استفاده میکند، و سعی در انجام همزمان هردو نتیجه خوبی در بر نخواهد داشت. برای این کار بیشتر زمان بگذارید.

ادامه مطلب …