نوشته‌ها

۱۰ نکته برای داشتن تلفظ عالی زبان انگلیسی

تلفظ عالی در زبان انگلیسی

۱۰ نکته برای داشتن تلفظ عالی زبان انگلیسی

همانطور که می دانید انگلیسی صحبت کردن بهترین راه پیشرفت تلفظ است.
اگر با کسی که زبان مادری اش انگلیسی است نمی توانید هر روز صحبت کنید چه کار باید بکنید؟

راه های زیادی برای درگیر کردن تارهای صوتی تان وجود دارد:

ادامه مطلب …