نوشته‌ها

نگارش در زبان انگلیسی

نگارش در زبان انگلیسی

بین نگارش در زبان انگلیسی با آنچه ما در مدرسه یاد گرفته ایم چه تفاوتی وجود دارد ، به چه دلیل و چگونه این فاصله را از بین ببریم؟

یکی مهارت های مهم برای یک زبان آموز، مهارت نوشتن و نگارش در زبان انگلیسی است. فقط تعداد انگشت شماری از افراد از استعداد ذاتی بالایی در نویسندگی بهره می برند و به اصطلاح نویسنده زاده شده اند. مهارت در نوشتن و نگارش در زبان انگلیسی برای سایر افراد، مهارتی اکتسابی و حاصل سال ها تمرین و تلاش و نوشتن در مورد موضوعات مختلف است. مهارت در نگارشدر زبان انگلیسی، چه به زبان مادری و چه در زبان انگلیسی نتیجه یادگیری صحیح اصولی و تمرین پایدار است. بر خلاف تصور بیشتر زبان آموزان، نگارش در زبان انگلیسی به دلیل داشتن منابع بسیار زیاد آموزشی و روش های گوناگون خیلی ساده تر از فارسی است.

یکی از عللی که نگارش در زبان انگلیسی برای اکثر فارسی زبانان کاری سخت و پیچیده جلوه می کند، روش آموزش نگارش در مدارس ایران است که تفاوت زیادی با آنچه که در کشور های انگلیسی زبان آموزش داده می شود دارد. در مدرسه های ایران، برای نوشتن و نگارش یک انشا به دانش آموزان یک موضوع می دهند و از آن ها می خواهند در مورد آن مطلبی بنویسند. موضوعات اکثرا آزادند و استفاده از آرایه های ادبی در نوشته به زیبایی و قدرت کلامی متن می افزاید و همچنین باعث دریافت نمره ی بهتری می شود. در حالی که استفاده از این موارد مشابه در نوشتن و نگارش مقالات توضیحی و علمی آزمون های انگلیسی به اصلا توصیه نمی شود و استفاده ی بیش از اندازه از صنایع ادبی به عنوان گنگی و ناتوانی در ادای درست کلام و همچنین ضعف در نگارش صحیح تلقی می شود. از آنجا که می توان گفت که در نظام آموزشی ایران به جز تعداد معدودی از مدارس خصوصی، قوانین نوشتن و نگارش علمی و تحقیقی، یا نگارش مقاله و تحقیق، به دانش آموزان به صورت عملی، بنیادی و از پایه آموزش داده نمی شود، زبان آموز نیاز بیشتری به آموختن اصول نگارشی از ابتدای آموزش زبان دوم دارد. اما متاسفانه موسسات آموزشی زبان در این زمینه بسیار ضعیف عمل می کنند. اکثر زبان آموزان حتی در سطوح پیشرفته با مشکلات جدی در نوشتن و نگارش در زبان انگلیسی مواجه هستند.

ادامه مطلب …