نوشته‌ها

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا :

موسسه زبان ایران اروپا بنا بر دیدگاه های خود که همان ارائه سیستم نوین آموزشی و زبان آموز محوری می باشد تقویم آموزشی کاملا متفاوتی را برای دانشجویان خود در نظر گرفته تا زبان آموزان به مشکلاتی مانند منتظر ماندن در لیست انتظار جهت تشکیل کلاس و یا تداخل ساعات کلاس با ساعات کاری و تحصیلی برخورد ننمایند.

موسسه زبان ایران اروپا کلیه سطوح زبانی خود را هر 2 هفته یکبار در تمامی سطوح و در تمامی ساعات و روز های هفته شروع می نماید. بدینگونه زبان آموز پس از تعیین سطح و ثبت نام، حداکثر پس از 14 روز کلاس خود را شروع خواهد کرد.

لازم به ذکر است در تقویم آموزشی موسسه انتخاب روز ها و ساعات کلاس به انتخاب زبان آموز خواهد بود و مدت زمان دوره در کلاس های 3 روز در هفته 2 ماه و در کلاس های 2 روز در هفته 3 ماه خواهد بود.


تقویم آموزشی مرکز تخصصی زبان انگلیسی ایران اروپا

برنامه کلاس ها به شرح زیر می باشد :

 3 روز در هفته : شنبه ، 2شنبه،4شنبه

2 روز در هفته : 1شنبه،3شنبه

1روز در هفته : فقط 5شنبه یا فقط جمعه به صورت 3 ساعته (2جلسه متوالی)

ساعات کلاس های شنبه تا چهارشنبه :


صبحعصر
8 الی 9:3016 الی 17:30
9:30 الی 1117:30 الی 19
11 الی 12:3019 الی 20:30

ساعات کلاس های  آخر هفته : 


پنج شنبهجمعه
09:30 الی 12:3009:30 الی 12:30
13 الی 16
17 الی 19

مجددا تاکید میگردد در تقویم کلاسی موسسه انتخاب ساعات و روز در اختیار زبان آموز است و کلیه سطوح در یکم و پانزدهم هر ماه آغاز میگردد.

بهترین موسسه زبان در تهران

دریافت تندیس نشان کیفیت و بهره وری به عنوان اولین موسسه زبان انگلیسی در ایران

چرا بهترین موسسه زبان در تهران هستیم؟

موسسه زبان ایران اروپا پس از پشت سر نهادن دشواری های بسیار و با ذکاوت و کاردانی و کوشش های بی وفقه کارکنان پر تلاش، اساتید و زبان آموزان مشتاق پای به مرحله ای نهاده است که بی گمان می توان آن را به عنوان بهترین موسسه زبان در تهران و ایران بر شمرد.

بهترین موسسه زبان در تهران

این مهم محقق نگردید مگر با به کار گیری مجرب ترین و بهترین اساتید زبان انگلیسی و به کار بستن به روز ترین شیوه های علمی آموزش زبان انگلیسی دنیا.

صحت ادعای بهترین بودن در آموزشگاه های زبان در تهران :

دریافت همزمان تندیس کیفیت و بهره وری به عنوان اولین موسسه زبان دارنده این تندیس

گواهینامه بین المللی ISO 10002  (رضایتمندی مشتری) به عنوان اولین موسسه زبان دارنده این گواهینامه

گواهینامه بین المللی ISO 9001:2008  (مدیریت کیفیت) به عنوان اولین موسسه زبان دارنده این گواهینامه

و همچنین کسب گواهینامه بین المللی ISO 10015 از معتبر ترین مراکز دنیا  که در افتخارات موسسه زبان ایران اروپا ذکر شده است.

گواهینامه ها و تندیس موسسه زبان ایران اروپا

ادامه مطلب …

برگه‌ها

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا :

موسسه زبان ایران اروپا بنا بر دیدگاه های خود که همان ارائه سیستم نوین آموزشی و زبان آموز محوری می باشد تقویم آموزشی کاملا متفاوتی را برای دانشجویان خود در نظر گرفته تا زبان آموزان به مشکلاتی مانند منتظر ماندن در لیست انتظار جهت تشکیل کلاس و یا تداخل ساعات کلاس با ساعات کاری و تحصیلی برخورد ننمایند.

موسسه زبان ایران اروپا کلیه سطوح زبانی خود را هر 2 هفته یکبار در تمامی سطوح و در تمامی ساعات و روز های هفته شروع می نماید. بدینگونه زبان آموز پس از تعیین سطح و ثبت نام، حداکثر پس از 14 روز کلاس خود را شروع خواهد کرد.

لازم به ذکر است در تقویم آموزشی موسسه انتخاب روز ها و ساعات کلاس به انتخاب زبان آموز خواهد بود و مدت زمان دوره در کلاس های 3 روز در هفته 2 ماه و در کلاس های 2 روز در هفته 3 ماه خواهد بود.


تقویم آموزشی مرکز تخصصی زبان انگلیسی ایران اروپا

برنامه کلاس ها به شرح زیر می باشد :

 3 روز در هفته : شنبه ، 2شنبه،4شنبه

2 روز در هفته : 1شنبه،3شنبه

1روز در هفته : فقط 5شنبه یا فقط جمعه به صورت 3 ساعته (2جلسه متوالی)

ساعات کلاس های شنبه تا چهارشنبه :


صبحعصر
8 الی 9:3016 الی 17:30
9:30 الی 1117:30 الی 19
11 الی 12:3019 الی 20:30

ساعات کلاس های  آخر هفته : 


پنج شنبهجمعه
09:30 الی 12:3009:30 الی 12:30
13 الی 16
17 الی 19

مجددا تاکید میگردد در تقویم کلاسی موسسه انتخاب ساعات و روز در اختیار زبان آموز است و کلیه سطوح در یکم و پانزدهم هر ماه آغاز میگردد.

بهترین موسسه زبان در تهران

دریافت تندیس نشان کیفیت و بهره وری به عنوان اولین موسسه زبان انگلیسی در ایران

چرا بهترین موسسه زبان در تهران هستیم؟

موسسه زبان ایران اروپا پس از پشت سر نهادن دشواری های بسیار و با ذکاوت و کاردانی و کوشش های بی وفقه کارکنان پر تلاش، اساتید و زبان آموزان مشتاق پای به مرحله ای نهاده است که بی گمان می توان آن را به عنوان بهترین موسسه زبان در تهران و ایران بر شمرد.

بهترین موسسه زبان در تهران

این مهم محقق نگردید مگر با به کار گیری مجرب ترین و بهترین اساتید زبان انگلیسی و به کار بستن به روز ترین شیوه های علمی آموزش زبان انگلیسی دنیا.

صحت ادعای بهترین بودن در آموزشگاه های زبان در تهران :

دریافت همزمان تندیس کیفیت و بهره وری به عنوان اولین موسسه زبان دارنده این تندیس

گواهینامه بین المللی ISO 10002  (رضایتمندی مشتری) به عنوان اولین موسسه زبان دارنده این گواهینامه

گواهینامه بین المللی ISO 9001:2008  (مدیریت کیفیت) به عنوان اولین موسسه زبان دارنده این گواهینامه

و همچنین کسب گواهینامه بین المللی ISO 10015 از معتبر ترین مراکز دنیا  که در افتخارات موسسه زبان ایران اروپا ذکر شده است.

گواهینامه ها و تندیس موسسه زبان ایران اروپا

ادامه مطلب …