ارزش ها در ایران اروپا

• خدمات:

موسسه زبان ایران اروپا بر آن است که بهترین خدمات آموزشی را در اختیار زبان آموزان قرار دهد. زبان آموز در تمامی زمینه های آموزشی حق اولویت دارد. نیازهای زبان آموزان ما بهترین گزینه می باشد که ما را در تلاشهایمان برای بوجود آوردن مشارکتی کارامد و موثر در راستای آموزش زبان انگلیسی یاری می کند.

• کمال:

با در نظر گرفتن ارزش های اخلاقی که بر صداقت، عدالت، وقار و احترام به زبان آموزان استوار است تلاش می کنیم که ارتباطی صادقانه بنا کنیم که بر پایه والاترین استاندارهای اخلاقی قرار گیریم.

• احترام:

پرسنل موسسه همواره با هر یک از زبان آموزان با وقار و حرفه ای برخورد می کنند. ما تفاوتهای شخصی رفتاری هر شخص را تشخیص می دهیم و برخورد حرفه ای را بر مبنای این تفاوتها بنا می نهیم.

• ارتباطات:

همواره تلاشمان این است که ارتباطاتمان را با تمامی زبان آموزان، اساتید، پرسنل و همچنین شرکای تجاری توسعه و تقویت بخشیم.

• نوآوری:

ما همواره برآنیم که جدیدترین و به روزترین روش های آموزش و امکانات آموزشی  را در اختیار بگیریم و همواره از تغییرات مثبت در راستای ارتقای سطح کیفی استقبال می کنیم.

• کار گروهی:

کارآمدی سیستم ما بر پایه کار گروهی، تنوع فرهنگی فردی و احترام متقابل بنا شده است. ما در قالب یک تیم یکپارچه بصورت گروهی فعالیت می کنیم تا بتوانیم آموزش زبان را ارتقا بخشیم.