زمان بندی کلاس ها

کلاس های موسسه زبان ایران اروپا هر ۱۵ روز یکبار در یکم و پانزدهم هر ماه در تمامی سطوح شروع می شود.

 • 3 روز در هفته

  زوج یا فرد هر جلسه ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • 2 روز در هفته

  یکشنبه و سه شنبه هر جلسه ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

 • 1 روز در هفته

  فقط پنجشنبه و یا فقط جمعه ۳ ساعت

  زمان هر جلسه ۱ ساعت و ۳۰ دقیقه

ساعات برگزاری کلاس نیز از ۸ صبح الی ۱۰ شب متغیر می باشند تا دانشجویان گرامی بتوانند با فراغ بال ساعات مناسب و دلخواه خود را انتخاب نمایند.