تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا

تقویم آموزشی موسسه زبان ایران اروپا :

موسسه زبان ایران اروپا بنا بر دیدگاه های خود که همان ارائه سیستم نوین آموزشی و زبان آموز محوری می باشد تقویم آموزشی کاملا متفاوتی را برای دانشجویان خود در نظر گرفته تا زبان آموزان به مشکلاتی مانند منتظر ماندن در لیست انتظار جهت تشکیل کلاس و یا تداخل ساعات کلاس با ساعات کاری و تحصیلی برخورد ننمایند.

موسسه زبان ایران اروپا کلیه سطوح زبانی خود را هر 2 هفته یکبار در تمامی سطوح و در تمامی ساعات و روز های هفته شروع می نماید. بدینگونه زبان آموز پس از تعیین سطح و ثبت نام، حداکثر پس از 14 روز کلاس خود را شروع خواهد کرد.

لازم به ذکر است در تقویم آموزشی موسسه انتخاب روز ها و ساعات کلاس به انتخاب زبان آموز خواهد بود و مدت زمان دوره در کلاس های 3 روز در هفته 2 ماه و در کلاس های 2 روز در هفته 3 ماه خواهد بود.

تقویم آموزشی مرکز تخصصی زبان انگلیسی ایران اروپا

برنامه کلاس ها به شرح زیر می باشد :

 3 روز در هفته : شنبه ، 2شنبه،4شنبه

2 روز در هفته : 1شنبه،3شنبه

1روز در هفته : فقط 5شنبه یا فقط جمعه به صورت 3 ساعته (2جلسه متوالی)

ساعات کلاس های شنبه تا چهارشنبه :

صبحعصر
8 الی 9:3016 الی 17:30
9:30 الی 1117:30 الی 19
11 الی 12:3019 الی 20:30

ساعات کلاس های  آخر هفته : 

پنج شنبهجمعه
09:30 الی 12:3009:30 الی 12:30
13 الی 16
17 الی 19

مجددا تاکید میگردد در تقویم کلاسی موسسه انتخاب ساعات و روز در اختیار زبان آموز است و کلیه سطوح در یکم و پانزدهم هر ماه آغاز میگردد.